Praktijktesten met Capacitieve Electro Dialyse

Een hoog natriumgehalte in het teeltwater is veelal een reden om te lozen. Capacitieve Electro Dialyse (CED) is een techniek om natrium uit het drainwater te verwijderen. Voor het project ‘Nooit meer spuien’ van Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) zijn door partner Fujifilm twee CED- systemen gebouwd, die in januari bij Van der Knaap Groep en Yara getest gaan worden.

Natriumverwijdering
Met de Capacitieve Electro Dialyse is het mogelijk om met monovalente membranen eenwaardige ionen, zoals natrium (Na+) en chloor Cl-, te verwijderen. Hierdoor ontstaat natriumarm water. “Het natriumgehalte kun je hiermee op een bepaald niveau houden”, zegt Willem van Baak van FujiFilm. “Omdat deze membranen nog niet selectief voor alleen natriumchloride zijn, wordt er ook een beetje kaliumnitraat (K+ en NO3-) uit het water verwijderd. Wetenschappelijk onderzoek werkt aan een membraan dat alleen natriumchloride verwijderd.” Fosfaat gaat niet door het toegepaste membraan heen en ook restanten van gewasbeschermingsmiddelen blijven in het water achter.

CED-systeem
Het CED-systeem bestaat uit de achtereenvolgende onderdelen: een grof filter, een microfiltratie filter, CED-stack, een actief koolfilter en een UV-lamp. Het grof filter haalt allereerst de grove deeltjes uit het water. Microfiltratie zorgt er voor dat bacteriën volledig en virussen gedeeltelijk worden tegen gehouden. De CED-stack is een set van gestapelde membranen om ionen te verwijderen. Het actief koolfilter bindt organisch materiaal en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Het UV-licht doodt de virussen.

Recirculeren
Van Baak: “Door de waterbehandeling met dit systeem kan een teler het drainwater meer recirculeren, omdat hij geen ophoping van natrium heeft. Bovendien is er minder meststoffenverlies en bevat het water bij lozing geen gewasbeschermingsmiddelen.”

Als de testen in de praktijk goede resultaten laten zien, wordt de installatie aangeboden voor keuring voor de BZG-lijst.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws