Paul Zantman: “Nieuwbouw biedt kans om watermanagement goed aan te pakken”

Jan van Staalduinen

In oktober 2017 werd de eerste teelt opgezet in de gloednieuwe demokas van De Ruiter Seeds aan de Narcissenweg in Bleiswijk. Kwekerij Brazander had het winnende plan ingediend voor ontwerp en uitrusting en exploiteert het bescheiden, maar hypermoderne democenter. “We wilden een state-of-the-art bedrijf neerzetten, ook op het gebied van duurzaam watermanagement”, zegt ondernemer Paul Zantman.

Het De Ruiter Experience Center omvat 8.000 m2 teeltruimte, maar bevat alles waar een tomatenteler en zijn gewas blij van worden. 3.200 m2 is toegewezen aan de belichte teelt. Naast de kas bevindt zich een ruim opgezet ontmoetingscentrum en de technische ruimten van de demokwekerij.

“Het is tegenwoordig gebruikelijk dat zaadbedrijven hun demonstratieactiviteiten uitbesteden aan reguliere kwekers”, licht Zantman toe. “Zo weet iedereen – ook de telers die zich op nieuwe rassen oriënteren – dat de teelt objectief wordt geleid. Op een bedrijf waar beperkte aantallen planten van tientallen rassen broederlijk naast elkaar staan, wil je natuurlijk wel een objectief en genuanceerd beeld krijgen.”

100% tomaat
Het nieuwe bedrijf is volledig toegewijd aan tomaten. Vanwege de veelheid aan typen en rassen kan niet in alle gevallen maatwerk worden verleend. Desondanks kunnen er twee voedingsoplossingen worden bereid en is de EC per kraanvak te regelen. “Twee voedingsoplossingen heb je ook echt nodig vanwege de sterk uiteenlopende planttijden en gewasontwikkeling van belichte en onbelichte teelten”, stelt de teler.

Schoon water is schaars
Duurzaam watermanagement was één van de uitgangspunten voor het winnende ontwerp. In de aanloop naar de realisatie was al duidelijk dat het bedrijf moest voldoen aan de zuiveringsplicht, die op 1 januari 2018 van kracht werd. “Nieuwbouw biedt altijd de kans om iets goed aan te pakken”, zegt Zantman. “Dat geldt ook voor het watersysteem. Natuurlijk moet dat altijd aan de wettelijke eisen voldoen. Wij hebben echter ook onze overtuiging laten meewegen dat schoon water schaarser wordt en dat de waterkwaliteit in veel glastuinbouwgebieden verbetering verdient. Daarnaast willen we nutriënten graag maximaal benutten en vinden we het belangrijk dat chemische correctiemiddelen voor gewasbescherming zo lang mogelijk behouden dienen te blijven. Dat vraagt allemaal om een robuust watersysteem met goede faciliteiten voor opslag, reiniging, ontsmetting en zuivering.”

Ingangswater ontsmetten
Wat de nieuwe kwekerij waarschijnlijk uniek maakt, is de routine om alle ingangswater te ontsmetten voordat er iets mee wordt gedaan. “Daarvoor hebben we gekozen om crazy roots buiten de deur te houden”, vertelt de teler. “En met de huidige virusproblematiek ben ik er des te blijer om. Ik verwacht dat meer kwekerijen daartoe overgaan wanneer ze de kans krijgen, want hygiëne en preventie worden steeds belangrijker om bedreigingen voor de teelt te neutraliseren. Wie weet wat er nog aan virussen en bacteriën op ons af komt?”

UV, H2O2 en chloor
Het bedrijf gebruikt een ruim bemeten Priva M-Line UV-ontsmetter, die alle waterstromen behandelt. Een klein deel restwater, hoofdzakelijk filterspoelwater, wordt voorafgaande aan de UV-ontsmetting behandeld met waterstofperoxide. Zantman: “Dat is vooral bedoeld om eventuele resten van reinigings- en gewasbeschermingsmiddelen af te breken. De waterleidingen houden we nog steeds schoon met chloor. Misschien gaat dat in de toekomst veranderen, maar voorlopig werkt het naar tevredenheid.”

Meer nieuws