Opsporen lekkages en lozingen tijdens vorst- én dooiperiode

Door de matige tot strenge vorst deze week komt er steeds meer ijs op de sloten. Dit is voor telers het ideale moment om eens rond het bedrijf te lopen. Deze controle is nuttig en belangrijk, want het kan uitsluitsel geven of er proceswater van het bedrijf in het oppervlaktewater terechtkomt. Dat is immers slecht voor de waterkwaliteit.

Water vanuit de kas is relatief warm ten opzichte van het oppervlaktewater op dit moment. Als er in een gedeelte van de sloot sprake is van minder ijsvorming, is dat een eenvoudige aanwijzing dat op die plaats water vanuit de kas in het oppervlaktewater komt. Ook water dat niet direct via een leiding, maar bijvoorbeeld via lekkages in het oppervlaktewater terechtkomt laat dit beeld van verminderde ijsvorming zien.

Alert zijn
Toezichthouders van waterschap of hoogheemraadschap gebruiken in toenemende mate warmtecamera’s om eventuele vervuilende waterstromen in het oppervlaktewater te constateren (zie bericht in de bijlage). Het smelten van het ijs in de sloten geeft echter dezelfde informatie, waardoor teelbedrijven zelf een onbekende lozing kunnen constateren.
Ook als het wellicht volgende week gaat dooien, is het zinvol om een ronde om het teeltbedrijf te maken. Uit een bevroren leiding zal nu namelijk nog geen water weglekken. Dat gebeurt pas als de leiding gaat ontdooien. Wees de komende tijd dus alert op afwijkende waarden van de waterstromen (druk, capaciteit e.d.), zodat lekkages tijdig worden gesignaleerd. (Foto: Piet Zwinkels)

Meer nieuws