Ook Gebiedsgerichte Aanpak in Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder

Hoogheemraadschap Delfland

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water. In de glastuinbouwpolders in het gebied doet het hoogheemraadschap dat samen met de ondernemers en Glastuinbouw Nederland in het project ‘Gebiedsgerichte Aanpak’. Op 10 maart start Delfland in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder in Wateringen. Het is de zestiende polder waarin volgens deze aanpak wordt gewerkt.

In de Gebiedsgerichte Aanpak werkt Delfland samen met de glastuinbouwondernemers, toezichthouders milieu van Omgevingsdienst Haaglanden, de gemeenten en Glastuinbouw Nederland aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Zicht op knelpunten
‘In glastuinbouwpolders zitten te veel gewasbeschermingsmiddelen in het water. Daardoor is het water niet schoon, gezond en levend. Om dat te verbeteren is de Gebiedsgerichte Aanpak opgestart’, zo meldt het hoogheemraadschap in een persbericht. De aanpak start met het in kaart brengen van de waterstromen in de polder. Een jaar lang wordt 24/7, fijnmazig de waterkwaliteit gemeten, wat zicht op de knelpunten oplevert: waar zijn te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfaat? De resultaten van deze meetcampagne worden gepresenteerd aan de ondernemers in de polder. Daarna bezoeken medewerkers van Delfland alle ondernemers om te bespreken wat zij kunnen doen om eventuele lekkages te voorkomen.
In de glastuinbouwpolders die eerder zijn bezocht, heeft deze aanpak goede resultaten opgeleverd. Delfland ziet nauwelijks nog bewuste lozingen, er zijn minder lekkages en zo leiden waterbewuste ondernemers tot schoner water.

Flinke inspanning
Hoogheemraad Marcel Belt: “Wij zien de waterkwaliteit in de glastuinbouwpolders sinds de start van deze aanpak gestaag beter worden. Maar we zijn er nog niet. De glastuinbouwsector heeft met de overheid afspraken gemaakt om voor 2027 te komen tot een nagenoeg nul-emissie van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Dat vraagt nog een flinke inspanning.”
De ondernemers in de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 10 maart. Klik hier voor meer informatie over de Gebiedsgerichte Aanpak.
 

Meer nieuws