Ontwikkelen kennis waterkwaliteit in recirculerende systemen van belang

In de substraatteelt wordt steeds meer gerecirculeerd. Meer inzicht in de waterkwaliteit kan hardnekkige problemen voorkomen en helpen om met meer vertrouwen te werken naar een nullozing. Om meer kennis hiervoor te ontwikkelen is vorig jaar het project 'Microbieel gezond water in de glastuinbouw, werkpakket 1' gestart.

Recent onderzoek laten zien dat organische-stofgehaltes (uitgescheiden door plantenwortels) een zeer belangrijke rol spelen in de microbiologische samenstelling van een systeem en kunnen bijdragen aan een de microbiologische stabiliteit van het water. Binnen het project wordt gericht gezocht naar methoden waarmee de microbiële kwaliteit en gezondheid van het recirculatiewater in de glastuinbouw kan worden bepaald. Deze methoden worden gebruikt om te achterhalen wat de positieve en schadelijke effecten van de microbiële samenstelling van het water zijn op het gewas, en om mogelijkheden te identificeren om de microbiële gezondheid te sturen.

De rol van organische stoffen
Over organische stoffen is nog weinig bekend. We kunnen ze nog moeilijk duiden en specificeren. Momenteel wordt gewerkt aan de lastige klus om een methodiek te ontwikkelen waarmee we in beeld kunnen brengen welke organische stoffen, over welke fracties, zich in de verschillende waterstromen bevinden. Het afgelopen jaar zijn er bij de verschillende deelnemende telers bemonsteringen uitgevoerd. Naar aanleiding van deze bemonsteringen trachten we een beeld te krijgen van de soorten organische stoffen die voorkomen in de verschillende waterstromen.

Vervolgonderzoek in 2019
In de loop van 2019 wordt vervolgens onderzocht wat de invloed is van de verschillende organische fracties op bacteriën en op het gewas. Dit wordt gedaan middels een korte pilot met jonge tomatenplanten. De korte pilot heeft als doel om wat ervaring op te doen en na te kunnen gaan of tomaat reageert op de organische fracties, zoals met groei en ziektewering . Tevens hopen we met de pilot meer inzicht te krijgen in hoe vaak een bepaalde fractie gegeven moet worden, om een effect te zien in het gewas.

Wanneer we de organische stoffen beter kunnen duiden én weten wat hun invloed is op de microbiologie en het gewas, kunnen we in een vervolgstap kijken of het mogelijk is om met technologie de waterkwaliteit te sturen.

Betrokkenen bij dit project
Dit tweejarige project valt onder de koepel Glastuinbouw Waterproof en wordt gefinancierd door Topsector Water, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, Stichting Programmafonds Glastuinbouw, Water IQ International, Grodan, Groen Agro Control, Gewascoöperatie Potorchidee, Gewascoöperatie Gerbera en individuele tomatentelers. De projectuitvoering ligt bij KWR Watercycle Research Institute en Stichting Control in Food & Flowers.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws