Onderzoeksresultaten Telen met toelating van hogere natriumgehaltes

Wim Voogt (WUR) doet onderzoek naar de mogelijkheid om planten meer natrium op te laten nemen uit het teeltsysteem. Inmiddels is de proef in de afrondende fase. Wim Voogt neemt u in deze video mee in de onderzoeksresultaten.

Bekijk ook het eerste filmpje, waarin Wim Voogt dieper ingaat op de startfase van het onderzoek.

Dit onderzoek is een onderdeel van het project 'Telen met toelating hoger natrium'  van het overkoepelende PPS project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'.

Het onderzoek is tot stand gekomen met geld dat door de hele sector gezamenlijk is opgebracht. Kennis in je Kas (KijK) is van belang om sectorbreed onderzoeksgeld beschikbaar te krijgen om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van de glastuinbouw.

Meer nieuws