Noviteiten water op HortiContact 2020

Roger Abbenhuijs

Tijdens de vakbeurs HortiContact, die vorige week is gehouden in de Evenementenhal in Gorinchem, waren ook op gebied van water de nodige noviteiten te bewonderen. Een overzicht van de nieuwe producten en ontwikkelen was te zien en te lezen in de beurseditie van vakblad Onder Glas.

Onderstaand een specifieke, onderwerp gerelateerde selectie uit dat aanbod. Meer informatie is te vinden in de genoemde beurseditie, die in de eerste helft van februari is verschenen, of op de website van Onder Glas.

Druk reduceerregelaar
Het leveringspakket van Uvar Holland is uitgebreid met de Toppilot. Dit is een geïntegreerde druk reduceerregelaar op het deksel van de Bermad afsluiter. Deze regelaar is zowel voor de 100 als de 200-serie geschikt. De afsluiter kan zowel handbediend als elektrisch worden aangestuurd.

Kleine doseeroplossing
Met de nieuwe micro-doseeroplossing van CH2O is het mogelijk om waterstofperoxide of andere vloeibare producten beveiligd en gecontroleerd te doseren. Het afgelopen jaar heeft de leverancier een kleine doseeroplossing ontwikkeld die tot maximaal drie doseerpompen op drie verschillende watergeefsystemen kan aansturen. Elke pomp kan zijn eigen meststof of waterbehandelingsmiddel op de gewenste snelheid en met de juiste hoeveelheid meedoseren. Daarbij is iedere pomp apart beveiligd en wordt alles centraal geregeld vanuit één doseercomputer.

Nieuw rekenprogramma
Al sinds de introductie van vloeibare meststoffen in 1987 heeft Van Iperen een eigen rekenprogramma voor meststoffen. Op de HortiContact werd een nieuw rekenprogramma geïntroduceerd. Het programma is webbased, via internet bereikbaar, en kan dus overal online door de klant worden gebruikt. Klanten zijn eenvoudig op afstand te helpen en nieuwe functionaliteiten en aanpassingen zijn op afstand uit te voeren. De wizard, met een gebruiksvriendelijke look en feel, helpt de klant om met behulp van stappen een recept samen te stellen, aan te passen en in te zien.

Dagelijkse wateropname
Het bedrijf Sigrow heeft twee manieren gevonden om te controleren of het licht en water van de planten in balans zijn en de huidmondjes (stomata) open blijven. De Soil Pro meet de PAR-som en de dagelijkse wateropname in één apparaat. De gepatenteerde thermische camera van de leverancier meet de bladtemperatuur met indrukwekkende precisie én de fotosynthese.

Gesloten telen
Het nieuwe ultrafiltratiesysteem van Mienis Waterzuivering heeft geen problemen meer met vervuiling dankzij de membraamtechnologie. Het water gaat door een filter zodat de problemen met troebelheid en organische vervuiling zijn opgelost. Een ander belangrijk aspect is dat het systeem tot 100% gesloten drainwater kan recyclen. Het gerecyclede drainwater is veilig omdat de membranen bacteriën tegenhouden tot log 8 en virussen tot een log 5. Daarom kan een teler met dit systeem tot 100% gesloten telen.

Selectieve natriumverwijderaar
De BZG-lijst met goedgekeurde zuiveringsinstallaties is aangevuld met de NoNa+ selectieve natriumverwijderaar (type 10, 20 en 40) van Ridder. De NoNa+ maakt gebruik van capacitieve elektrodialysetechnologie om zouten selectief te verwijderen uit (drain)water dat telers (her)gebruiken. Bij capacitieve elektrodialyse worden ionen door een ionselectief porievrij membraan gedwongen, gebruikmakend van een elektrische stroom. Omdat alleen geladen zoutionen de membranen kunnen passeren, blijven alle ongeladen moleculen achter in het drainwater dat telers vervolgens opnieuw kunnen gebruiken voor irrigatiedoeleinden.

Meer nieuws