‘Natuurlijk stikstof’ maakt organic emissieloze teelt mogelijk

Jim van Ruijven (WUR)

In een USDA-organic teelt van tomaat op substraat wordt gebruik gemaakt van organische stikstof. Die moet door micro-organismen rond de wortels worden omgezet in opneembaar stikstof voor het gewas. VitalFluid heeft een techniek ontwik-keld die op een natuurlijke manier in een reactor stikstofmeststoffen kan produceren met alleen lucht, water en elektriciteit, hierna genoemd ‘Natuurlijk stikstof’ (HNO3).

In een teeltproef is onderzocht of deze meststof is in te passen in een USDA-organic bemestingsschema. Daarnaast is een vergelijking gemaakt tussen een organic teelt met ‘Natuurlijk stikstof’ en een standaard organic teelt (referentie). De proef heeft aangetoond dat ‘Natuurlijk stikstof’ is in te passen in een voedingsoplossing en voordelen biedt ten opzichte van organisch gebonden stikstof.

Kwaliteit op peil
In de referentie kwam de mineralisatie van de organisch geboden stikstof moeizaam op gang, waardoor NaNO3 moest worden ingezet om voldoende stikstof beschikbaar te hebben voor het gewas. Dit maakte recirculatie in de referentie onmogelijk (oplopend Na, daarmee minder K beschikbaar), terwijl in de behandeling met ‘Natuurlijk stikstof’ al het drainwater is hergebruikt. De productkwaliteit en productiviteit van het gewas bleven in de behandeling met Natuurlijk Stikstof goed op peil, maar kon door de moeilijke start in de referentie niet goed worden vergeleken met deze referentiebehandeling. Er is ook aangetoond dat ‘Natuurlijk stikstof’ als bron voor stikstof in organic teelt een emissieloze teelt mogelijk maakt en daardoor de ‘Resource Use Efficiency’ in deze teeltmethode kan verbeteren.

In de bijlage is een nieuwsbrief van VitalFuid te vinden, evenals het eindrapport van het onderzoek door Wageningen University & Research. Beide documenten zijn in het Engels.

Meer nieuws