Met DNA-sporen op zoek naar bron watervervuiling

Martijn Esser (Hoogheemraadschap Delfland)

Hoogheemraadschap van Delfland onderzoekt de mogelijkheid om op basis van environmental DNA (eDNA) de bron op te sporen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater.

Deze innovatieve techniek kan mogelijk helpen bij het terugdringen van lozingen en lekkages en zo bijdragen aan een betere waterkwaliteit in het gebied.
Het Hoogheemraadschap werkt er samen met partners hard aan om het water in Delfland schoner te krijgen. Op veel plekken zitten er nog te veel chemische stoffen en voedingsstoffen in, onder meer afkomstig uit kassen en landbouw. Van de vervuilingen die handhavers constateren, is het vaak niet mogelijk precies aan te geven van welk bedrijf deze afkomstig zijn.

Samenwerking glastuinbouw
Om daar meer grip op te krijgen, wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met eDNA de bron op te sporen. Deze methode gaat ervan uit dat bij elke lozing of lekkage ook DNA in het water komt van het gewas dat in de betreffende kas wordt geteeld.
Als blijkt dat de methode werkt, dan kan deze in de praktijk worden ingezet. Als het Hoogheemraadschap de bron van de vervuiling kan achterhalen, dan kan met de betreffende ondernemer worden gewerkt om herhaling te voorkomen. Zo werkt het Hoogheemraadschap – samen met de glastuinbouwsector - aan schoon en gezond water in sloten, vaarten, kanalen en plassen.

Meer nieuws