‘Meerwaarde van Rainlevelr is deze week weer aangetoond’

Roger Abbenhuijs

Rainlevelr heeft een mijlpaal bereikt. Vandaag, woensdag 12 februari, wordt op de nieuwe vestiging van Lugt Lisianthus in Monster op gepaste wijze stilgestaan bij de aansluiting van de 25e deelnemer. Samen zijn deze bedrijven goed voor 139 ha glas. In een bericht in AD Westland kwamen Wilco Wisse van tomatenbedrijf Lans en Saskia Jouwersma, projectleider bij Delfland, aan het woord over het project. Ook Glastuinbouw Nederland is nauw betrokken bij Rainlevelr. Voorzitter Sjaak van der Tak vertelt waarom.

“Glastuinbouw Nederland en Glastuinbouw Westland zien Rainlevelr als een heel goede samenwerking tussen hoogheemraadschap en de glastuinbouwsector om gezamenlijk een oplossing te realiseren voor een maatschappelijke uitdaging”, zo opent Van der Tak.
De ondernemersorganisatie stimuleert telers om deel te nemen door het actief uitdragen van het nut van Rainlevelr en de laagdrempeligheid te benadrukken. “Ook werken we mee aan de verdere (door)ontwikkeling van het project.”

Goed voor imago
Projecten als Rainlevelr zijn volgens Sjaak van der Tak goed voor het imago van de glastuinbouw. “Middels dit project werkt de sector mee aan droge voeten voor het Westland op momenten van extreme regenval. De storm en regen van het afgelopen weekend tonen weer eens aan hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op dergelijke calamiteiten.”
De vraag of het project ook daadwerkelijk effect sorteert, kan het beste worden beantwoord door het hoogheemraadschap, maar de afgelopen tijd heeft Rainlevelr volgens de voorzitter van Glastuinbouw Nederland bijgedragen aan het voorkomen van wateroverlast in de gebieden waar het wordt toegepast.

Zuiver regenwater
Een vraag die een kritische burger in het gebied zou kunnen stellen, is of er geen schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen als teeltbedrijven water uit hun bassins laten lopen. Sjaak van der Tak weerlegt dat. “Bedrijven doen alleen aan Rainlevelr mee als alle mogelijk verontreinigende waterstromen - zoals condenswater uit de kas - niet in het bassin komen. Er komt dus alleen zuiver regenwater van het kasdek in het bassin, waardoor telers voorkomen dat er schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen.”

Meer nieuws