‘Meer productie en minder meststoffen dankzij ion-specifiek telen’

Roger Abbenhuijs

Derek Bot van Royal Pride maakt deel uit de BCO van het PPS-project Ion Specifiek Telen. Daarin ontwikkelt het bedrijf The Sensor Factory in samenwerking met Wageningen University & Research Glastuinbouw een nieuwe nauwkeuriger manier van meten en doseren van de voeding, waarmee de voedingssamenstelling van alle macro-elementen op uurbasis kan worden afgestemd op de plantopname. Hij is enthousiast over het project dat telen zonder lozingen gemakkelijker moet maken. “Meer productie, betere kwaliteit en minder meststoffen, dat is een interessante doelstelling.”

Het project spitst zich toe op de tomatenteelt. Naast Royal Pride maakt ook Lans deel uit van de begeleidingscommissie, aangevuld met toeleveranciers als Priva en Van Iperen. “Uiteraard brengen wij als telers onze praktijkervaring in. Daar komt bij dat ik in het verleden met The Sensor Factory al ervaring heb opgedaan met sensoren. Dat is niet onbelangrijk binnen dit project.”
Veel aandacht in het project gaat uit naar de randvoorwaarden voor acceptatie door de praktijk. Hiervoor is nodig dat onderzoekers kunnen aantonen dat door gebruik van deze techniek en methodiek er een aantoonbaar groei-effect is en dat de meet- en doseertechniek robuust en betrouwbaar zijn. “Het meetinstrument is er, maar alleen op labniveau. Opschaling tot praktijkniveau is het uitgangspunt, maar een tijdspad is daar nog niet aan te koppelen”, geeft Derek Bot aan.

Op weg naar nullozing
Op basis van hetgeen hij tot dusver in de proef heeft gezien, verwacht de teeltspecialist van Royal Pride dat de nieuwe werkwijze zeker zal leiden tot een meerproductie. “Ook kwalitatief kunnen we stappen gaan maken, door zeer specifiek te bemesten. Nu nemen we op ons bedrijf elke week een monster, waar het bemestingsrecept op wordt aangepast. De wens om dit vaker te doen is er wel, maar daar zit een kostenaspect aan. Doelstelling van dit project is dat we snel te weten komen wat de plant precies nodig heeft. Dat leidt tot een betere productie en tot besparing op meststoffen.” Niet onbelangrijk vindt Derek Bot het traject naar nullozing. “Als je snel kunt schakelen en zorgt dat de plant alle gegeven meststoffen gebruikt, dan hoef je geen meststoffen te lozen.”

Meer opbrengst minder meststoffen
Kort kunnen schakelen is een wens die de teeltspecialist meerdere keren uit. “Dat is inderdaad een interessant aspect waar we druk mee bezig zijn: is kort schakelen ook uitvoerbaar? En hoe kort is dat dan, op dag niveau, halve dag of zelf op uurniveau?” Van belang is, naar zijn mening, dat de specifieke manier van bemesten toepasbaar is in het huidige teeltsysteem, met steenwol als teeltmedium en het gebruik van een A- en B-bak. “Dat het qua technische ontwikkeling en beschikbare data mogelijk is, daarvan ben ik overtuigd. De kosten moeten echter wel worden terugverdiend, via meer opbrengst, betere kwaliteit en minder gebruik van meststoffen.”
Dus is de logische vraag hoe betrouwbaar en betaalbaar de sensoren zijn, afgezet tegen het aantal keren dat je kunt meten. “Nu brengen we watermonsters naar het lab, waarna het twee dagen duurt voor je een uitslag hebt. Als we dat in de toekomst op het eigen bedrijf kunnen doen, dan geeft dat een enorme versnelling met alle genoemde voordelen van dien. Inzet van sensoren heeft de toekomst, daar ben ik van overtuigd. Dit project sterkt me alleen maar in die overtuiging”, aldus Derek Bot.

Dit project wordt gefinancierd door stichting Kennis in je Kas, Topsector T&U (LNV), Interpolis, The Sensor Factory, Van Iperen, Priva, T. Stolze Installatietechniek, CEW, Stolze, Royal Pride en Lans Westland.

Meer nieuws