Meer druppelaars per plant voor extra zekerheid of maatwerk

Jan van Staalduinen

In diverse binnen- en buitenteelten is sprake van een toenemend aantal druppelaars per pot, zak of mat. Daar liggen meerdere redenen aan ten grondslag. Een extra druppelaar bevordert een homogene doorworteling, beperkt het risico van een ongelijkmatige watergift (en groei) door verstoppingen en maakt een snellere EC-correctie mogelijk. In combinatie met een tweede leidingnet naast het standaardnet krijgt de teler meer mogelijkheden voor maatwerk in voeding en bijsturing.

Als je puur naar de kosten kijkt, heeft één druppelaar per pot of per plant natuurlijk de voorkeur. Alles wat je daar nog aan toevoegt, werkt kostenverhogend. Desondanks investeert een groeiend aantal telers weloverwogen in een uitbreiding van het watersysteem.

Extra steker
“Hoe minder stekers per pot, des te groter wordt de kans op een ongelijkmatige watergift wanneer er sprake is van sluipende vervuiling in het systeem of naarmate er minder drain wordt aangehouden”, zegt Stefan Bakker van Revaho. “Iedere teler weet dat een ongelijkmatige watergift en verstopte druppelaars resulteren in heterogene groei en meer plantuitval. Opbrengstderving kost geld en een extra druppelaar kan dat vaak ruimschoots compenseren. Zie het maar als een verzekeringspremie. Daarnaast bevordert een extra druppelaar de homogene verdeling van water en voedingsstoffen in het wortelmilieu, wat de wortelontwikkeling en groei sowieso ten goede komt.”

Tweede leidingnet
In een aantal gewassen, waaronder hortensia en teelten waarin sprake is van tussenplanten, kiezen telers zelfs voor een tweede leidingnet met aparte A- en B-bakken. “Bij tussenplanten is dat noodzakelijk, omdat jonge planten meestal een andere gietfrequentie en een afwijkende voedingsreceptuur nodig hebben”, vervolgt de productmanager. “In de hortensiateelt kiest men er vaker voor om via een apart net aluin mee te geven, wat nodig is om blauwe bloemen te krijgen.”

Een tweede net maakt het eenvoudiger om in bepaalde kraanvakken maatwerk te bieden, terwijl de overige planten of afdelingen via het standaardsysteem water en voeding krijgen. Bakker denkt daarbij ook aan het verstrekken van gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkers. “Je kunt zo’n tweede net ook gebruiken om zuiver water te druppelen wanneer je de EC snel wilt verlagen”, vult hij aan.

Afwijkende capaciteit
Afhankelijk van het gebruiksdoel wordt een tweede leidingnet dikwijls voorzien van druppelaars met andere specificaties dan de druppelaars van het standaardnet. “Ook daarin is maatwerk de trend”, zegt de productmanager. “Wil je druppelaars met een grote of lage capaciteit, of druppelaars die vanwege de meegegeven producten of preparaten wat minder gevoelig zijn voor verstopping? In principe is alles mogelijk.”

Meer nieuws