Loonwerker(s) gevonden voor mobiele waterzuivering!

Naar aanleiding van een oproep in de nieuwsbrief van Cumela (brancheorganisatie van agrarisch loonwerkers) van januari 2016 zijn er veel reacties binnengekomen voor deelname aan de ontwikkeling van een mobiele waterzuiveringsinstallatie voor de glastuinbouw.

Inmiddels is het project van start gegaan met deelname van een samenwerking tussen Marel Loonwerk en Scholtes Loonbedrijf, beiden uit de regio Westland. Deze partijen gaan samen met Xylem Water Solutions aan de slag met het ontwerpen, bouwen en testen van een mobiele zuiveringsinstallatie, parallel aan een traject dat is ingezet met Agrozone en Van Eck Bedrijfshygiëne.

Dit betekent dat eind 2016 twee mobiele installaties beschikbaar zijn om het lozingswater van glastuinbouw ondernemers te ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen. In het project wordt ook gewerkt aan een universele aansluiting voor mobiele zuiveringsinstallaties aan de waterinstallatie van telers.

Meer nieuws