‘Logisch om innovatie water en plantgezondheid te combineren’

Tijs Kierkels

Het beleid en onderzoek op het gebied van water en plantgezondheid hebben veel raakvlakken. Dan is het logisch om de aansturing daarvan in één hand te concentreren. Margreet Schoenmakers combineert sinds enkele maanden beide onderwerpen. Haar functie bij Glastuinbouw Nederland heet officieel ‘Programmamanager innovatie Water en Plantgezondheid’.

“We zien dat beide gebieden steeds meer overlappen. Dat heeft geleid tot een heroverweging. Denk aan optimale waterkwaliteit. Daar hoort beschikbaarheid van goed water bij, maar ook de juiste biologische waterkwaliteit om een weerbaar systeem te krijgen. Ook bij emissiebeperking heb je steeds te maken met overwegingen op beide vlakken. We willen synergie bereiken door er één portefeuille van te maken”, vertelt Margreet Schoenmakers.
Omdat er steeds minder chemische oplossingen beschikbaar zijn voor de tuinbouw, is een integrale manier van denken noodzakelijk. Bij innovatieprojecten zie je dat terug. Het is de kunst om dubbelslagen te maken, met één onderzoek werken aan oplossingen voor twee deelgebieden.

Kennisvragen
“Het draagvlak voor collectieve projecten is groot. Daarbij willen we zoveel mogelijk wensen uit de tuinbouwsector aan bod laten komen”, vertelt ze.
Glastuinbouw Nederland heeft een uitgebreid systeem om kennisvragen uit de praktijk te achterhalen. “In de eerste plaats via ons netwerk van gewascommissies en -coöperaties, ondernemersgroepen en tuinbouwregio’s. Anderzijds hebben we als Glastuinbouw Nederland goed zicht op de belangrijkste ontwikkelingen, die consequenties in het beleid gaan krijgen. Verder hebben we steeds contact met kennisinstellingen. De ideeën die daaruit voortkomen, bespreken met de ondernemersgroepen Water en Plantgezondheid”, vertelt ze.

Telers aan de knoppen
Als het tot een concreet projectidee komt, bekijken zij of haar collega’s welke kennisinstelling dat het beste kan uitvoeren. “Soms zijn de ideeën sterk gestuurd vanuit de tuinders, soms vanuit andere kanalen. De telers zitten altijd aan de knoppen. Elk projectidee, dat mede wordt gefinancierd door Kennis in je Kas, gaat altijd langs de ondernemersgroepen en vervolgens naar de Programmaraad”, zegt ze. Het is een hele uitdaging om de ideeën binnen te halen en vervolgens te formuleren in de juiste kennisvragen.
Ondanks het uitgebreide netwerk kunnen er toch nog wensen leven in de praktijk die niet meteen over het voetlicht komen. Dan zijn er tal van manieren om die aan te kaarten, geeft Schoenmakers aan. Op de websites van Glastuinbouw Waterproof en Stichting Kennis in je Kas staan contactformulieren. “Maar je kunt je vragen natuurlijk ook rechtstreeks via de landelijke gewascommissies, de netwerkcoördinator of de programmamanager aankaarten”, zegt ze.
De financiering van gewasoverstijgende innovatieprojecten wordt gecoördineerd door Stichting Kennis in je Kas, kortweg KijK. “Samen met de ondernemersgroepen is vastgelegd waar we ons op concentreren. Op de website www.kennisinjekas.nl kun je de afspraken vinden onder de button ‘Wat doen we’. Daaronder staan als deelonderwerpen onder andere Water en Plantgezondheid”, zegt Schoenmakers.

Kennis terug naar de telers
Als de innovatieprojecten nieuwe kennis hebben opgeleverd, moet die natuurlijk onbelemmerd naar de praktijk stromen. Ook daarvoor is een heel systeem opgetuigd. “In elk project is de communicatie over de resultaten een belangrijk punt. Het gebeurt direct via de verschillende groepen en commissies, speciale bijeenkomsten, webinars, podcasts en via grotere events, zoals het aanstaande Water- en Plantgezondheidsevent, 13 oktober in Bleiswijk”, geeft ze aan.
Verder geven de websites van Glastuinbouw Waterproof, Glastuinbouw Nederland en Kennis in je Kas voortdurend actuele informatie.

Meer nieuws