Landelijke commissie Chrysant bezoekt teelt op water in Etten-Leur

De landelijke commissie Chrysant van Glastuinbouw Nederland was tijdens de decembervergadering te gast bij bedrijf De Kruidenaer in Etten-Leur, waar onder meer op 3,5 hectare onder glas sla en kruiden op een drijvend teeltsysteem wordt geteeld. De focus ligt op basilicum en munt.

Eigenaar Christ Monden vertelde tijdens de rondleiding over de doorgemaakte ontwikkeling van kleine proeven naar de grootschalige, commerciële toepassing van de drijvende teelt op het bedrijf. Intussen heeft Christ al bijna 10 jaar ervaring met deze teeltwijze. 

Voortzetting onderzoek chrysant op drijvend teeltsysteem
Na de rondleiding informeerde Matthijs Blind, onderzoeker bij Proeftuin Zwaagdijk de leden van de gewascommissie over de tussentijdse resultaten van het onderzoek met chrysant op het drijvende teeltsysteem.

De komende jaren gaat dit onderzoek verder. De financiering hiervan wordt onder andere gedaan door de landelijke gewascommissie/ChrIP, Stimuflori, STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), LTO Noord Fondsen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (door middel van een publiek private samenwerking binnen Glastuinbouw Waterproof), Greenport Noord-Holland Noord, Dümmen Orange, Deliflor, Floritec, Van Iperen en Botman Hydroponics. Een aantal partijen financiert onderzoek dat zich naast chrysant ook op de ontwikkeling van innovatieve teeltsystemen (drijvende teelt) voor andere snijbloemen richt.

Meer nieuws