Kevin Batist: ‘Van periodieke lozer naar nu nullozer’

Batist Gerberakwekerij in Made teelt op 5 hectare gerbera’s in potten met steenwol. Het assortiment is breed: grootbloemige, waaronder pastini’s, en mini’s, waaronder bolvormige gerbera’s. Het bedrijf gebruikt water uit drie bronnen als gietwater. “We hebben geen regenwaterbassin, omdat het bronwater hier van goede kwaliteit is. Hierdoor hebben we in droge periodes ook voldoende water. We moeten het alleen ontijzeren”, zegt Kevin Batist, die samen met zijn broers Patrick en Dennis het bedrijf runt.

Drainwater niet meer lozen
De waterzuiveringsplicht heeft de broers ertoe aangezet om naar nullozing te gaan. Hiervoor moest wel het een en ander gebeuren. In het voorjaar met hoge instraling geven ze 12 tot 14 druppelbeurten per dag. Batist: “De hoeveelheid bronwater is bij zoveel druppelbeurten niet toereikend, terwijl we wel regelmatig teeltwater met meststoffen naar de sloot afvoerden. In de periode maart tot september was dat gemiddeld twintig kuub per dag met daarin één euro aan meststoffen per kuub wat we weggooiden.”

Om al het drainwater te recirculeren, was een grotere retourcapaciteit nodig. Als extra retourleiding is nu de oude ondergrondse aanvoerleiding ingezet, omdat deze persleiding de hogere waterdruk niet aankon. Voor de aanvoer van gietwater is een nieuwe hoofdleiding boven het betonpad aangelegd. Om de grotere hoeveelheid retourwater te verwerken, zijn in de drie drainputten een extra dompelpomp gehangen voor de afvoer naar de vuil drainsilo (150 m3).

Grotere ontsmettingscapaciteit
“Boven de negen druppelbeurten per dag was de capaciteit, 8 m3/uur, van de gasgestookte verhitter te klein voor het ontsmetten van al het retourwater en kregen we overstort naar de sloot. Met nullozing mag dat niet meer”, vertelt de gerberateler. Als oplossing hiervoor hebben ze in overleg met hun voorlichter en op basis van ervaringen van andere telers gekozen voor de Opticlear Diamond. Deze installatie wordt ingezet als ontsmetter, maar waarmee ook water is te zuiveren als er toch vanwege de teelt moet worden geloosd. De ontsmettingscapaciteit van 15 m3 per uur hebben ze terug geregeld naar 12 m3 per uur, zodat de persdruk hoger is en het water langer in de installatie verblijft.

Batist: “Het is een andere manier van ontsmetten, waarmee we meer weerbaar telen door de plant sterker te maken. Het bacteriegetal in het water is nu hoger dan met de verhitter, maar het zijn wel de goede bacteriën. Maar omdat gerbera’s vooral gevoelig zijn voor Fusarium en Verticillium, blijft het nog steeds spannend of de ziekteverwerkers wel 100% worden afgedood. Hierdoor is het toch lastig om de knop ervoor om te zetten.”

Tweejarig onderzoeksproject
Het gerberabedrijf doet mee aan het tweejarige onderzoeksproject: Microbieel gezond water in de glastuinbouw. Binnen dit project wordt gericht gezocht naar methoden waarmee de microbiële kwaliteit en gezondheid van het recirculatiewater in de glastuinbouw kan worden bepaald. In het onderzoeksgedeelte (WP 1) ligt bij Batist, maar ook een phalaenopsis- en tomatenbedrijf, de focus specifiek op het sturen van de samenstelling van het recirculatiewater voor het verkrijgen van een robuuste microbiële waterkwaliteit in het wortelmilieu. Dit project wordt uitgevoerd door KWR Watercycle Research Institute, Groen Agro Control en Stichting Control in Food & Flowers (SCFF). Financiering wordt gedaan vanuit Stichting Programmafonds Glastuinbouw (gecoördineerd door LTO Glaskracht Nederland), de Topsector Water, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, gewascoöperaties Potorchidee en Gerbera en twee individuele tomatentelers.

“Als we kunnen sturen op een betere waterkwaliteit en een gezond wortelmilieu, waardoor de weerbaarheid van het gewas toeneemt en de ziektedruk afneemt, is dat winst voor de gerberateelt”, besluit de gerberateler.

Meer nieuws