Inzet osmose en egale bovenberegening vragen aandacht in 2021

Jan van Staalduinen

Drie weken na de jaarwisseling blikt Stefan Bakker (Netafim) terug en vooruit op de issues rond watertechniek. Alert zijn, tijdig checken en aan de bel trekken bij de installateur kan lonen, want schaarste aan menskracht doet zich ook daar steeds meer voelen. Ook vaste klanten zullen soms moeten wachten. Wat gaat het nieuwe jaar brengen?

Uniformiteit bovenberegening
Voordat Bakker die vraag beantwoordt, blikt hij eerst even terug. In de Nederlandse glastuinbouw was er binnen zijn vakgebied weinig dat opzien baarde. De vervangings- en nieuwbouwmarkt hield zich gedeisd. Het was (gelukkig) een jaar zonder extreme droogte of hitte en de export van tuinbouwproducten bleek ondanks corona redelijk door te lopen. “Sommige marktsegmenten, zoals de food service en evenementen, liggen echter langdurig op hun gat en dat leidt elders tot extra aanbod en prijsdruk”, merkt de zegsman van Netafim op. “Misschien dat telers daarom nog wat afwachtend zijn. Wij konden wel merken dat er meer aandacht was voor de uniformiteit van bovenberegening. Er zijn duidelijk meer sproeiers en installaties vervangen dan in 2019. Dat is soms nodig, want zonder uniforme watergift kun je nooit maximaal produceren. Daar hameren wij al jaren op. Ik hoop dat die aandacht blijvend is. De moeite is klein, het plezier groot.”

Systeemreiniging en waterzuivering
De productmanager zegt ook blij te zijn met de voortgaande verschuiving van systeemreiniging op basis van chloor naar waterstofperoxide. “Chloor is erg agressief en kan leiden tot schade en versnelde slijtage aan onderdelen van installaties en componenten, zoals membranen”, zegt hij. “Afhankelijk van het product kun je met chloor ook extra natrium in het water brengen en nu er minder of niet meer wordt geloosd, is dat niet wenselijk. Waterstofperoxide werkt minstens zo goed en is minder riskant voor het watersysteem.” Op ontsmettings- en zuiveringsvlak signaleert Bakker een groeiende belangstelling voor ozoninstallaties.

Tijdig starten met omgekeerde osmose
Wat in drogere perioden permanent aandacht vraagt voor de telers die het betreft, is een goede balans tussen wateronttrekking uit het bassin en de inzet van omgekeerde osmose-apparatuur. “Osmosewater is relatief kostbaar, waardoor telers vaak laat op deze bron van goed gietwater terugvallen”, weet de productmanager. “Veel telers onderschatten de risico’s die er aan lage waterstanden in bassins kunnen kleven. Er ligt vrijwel altijd een flinke laag slib op de bodem, die dan wordt omgewoeld zodra er een bui van betekenis valt.”
Zulk water wil je beslist niet in je tuin brengen en volledig bezinken kan lang duren. Bakker: “Als je een dikkere waterlaag als ondergrens aanhoudt én drijvende zuigbuizen in je bassin hebt liggen, zul je veel minder last hebben van omgewoeld slib. Het verbruik van osmosewater zal dan wat stijgen, maar dat lijkt me de minste van twee kwaden.”

ISO normering voor druppelsystemen
2021 brengt in elk geval nieuws over de ISO 9261 normering voor druppelsystemen. “Al onze labyrint druppelaars voldoen al aan deze norm, maar we zien ruimte voor verdere normering. Daaraan wordt momenteel nog gewerkt”, aldus de productmanager.
Het gaat om een mondiale standaard voor de kwaliteitsparameters en nauwkeurigheid van druppelaars en druppelslagen voor de onbedekte en bedekte teelten. ISO gecertificeerde druppelaars en slangen bieden net wat meer zekerheid ten aanzien van uniformiteit in waterafgifte, wanddikte en drukbestendigheid.
“Het is beslist niet zo dat de huidige materialen en producten niet goed zouden zijn, maar er is altijd ruimte voor verdere verbetering”, zegt Bakker. “Producenten van gecertificeerde materialen moeten binnen de lijntjes blijven en die liggen wat strakker dan voor niet-gecertificeerde producten. Van hightech teeltsystemen en installaties mag je dat ook verwachten.”

Meer nieuws