Intracare nieuwe partner Glastuinbouw Waterproof

Per 1 mei 2019 is Intracare aangesloten als partner van de website Glastuinbouw Water-proof. Glastuinbouw Waterproof is het kennisplatform op het gebied van water. Ontwik-kelingen, kennis over wetgeving, onderzoeksresultaten en tips & ervaringen van onder-nemers over duurzaam omgaan met water is op deze website terug te vinden. Intra Hy-drocare is een gestabiliseerde waterstofperoxide van Intracare. Met Intra Hydrocare worden irrigatiesystemen gereinigd. Leidingen, druppelaars, slangen en sproeiers blij-ven hierdoor vrij van biofilm. De gestabiliseerde waterstofperoxide zorgt tegelijkertijd voor het elimineren van schadelijke micro-organismen in het water. Dit geeft de best mogelijke waterkwaliteit voor het gewas.

Intracare beschikt over een eigen high tech laboratorium met een microbiologie afdeling. Hier worden watermonsters uit de praktijk onderzocht op aanwezigheid van bacteriën en schimmels. De waterkwaliteit wordt tot in detail geanalyseerd. Behalve microbiologisch onderzoek wordt mobiele meetapparatuur gebruikt om ter plaatse in de kas, de hygiëne status van het water te controleren.

Glastuinbouw Waterproof en de overige aangesloten partners Bayer, Glastuinbouw Nederland, Grodan, Platform Duurzame Glastuinbouw, Revaho en Wageningen University & Research heten Intracare van harte welkom.

Meer nieuws