Innovatief onderzoek naar biologische zuivering van afvalwater uit de glastuinbouw

Op vrijdag 26 september hebben gedeputeerde Rein Munniksma van de provincie Drenthe en wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen de starthandeling voor het project Glas Zuiver Water verricht op de proeftuin in Klazienaveen. In Glas Zuiver Water wordt onderzocht of afvalwater afkomstig uit de glastuinbouw op biologische wijze efficiënt, collectief en kosteneffectief gezuiverd kan worden. Het project is een initiatief van LTO Glaskracht Nederland.

Kader Richtlijn Water
Aanleiding voor dit project is de Europese KRW (Kader Richtlijn Water), een richtlijn die eisen voor de waterkwaliteit van Europese wateren voorschrijft. Ook het glastuinbouwgebied van Emmen staat voor deze uitdaging. Het oppervlaktewater bevat hier teveel nutriënten en resten van gewasbeschermingsmiddelen afkomstig uit de glastuinbouw. LTO Glaskracht is initiatiefnemer van dit project en verwacht de komende jaren een flinke inspanning van deze sector om aan de waterkwaliteit te voldoen. 

Glas Zuiver Water
In het project Glas Zuiver Water wordt onderzocht of afvalwater afkomstig uit de glastuinbouw op biologische wijze efficiënt, collectief en kosteneffectief gezuiverd kan worden. De biologische zuivering vindt plaats door schimmels en helofyten. Kort gezegd halen de schimmels de resten gewasbeschermingsmiddelen uit het water en de helofyten de nutriënten. 

Glas Zuiver Water is een mooi voorbeeld van Bio Based Economy (BBE) Zuidoost Drenthe. Het project wordt gefinancierd door de provincie Drenthe, gemeente Emmen, de waterschappen en LTO Glaskracht Nederland. "Drenthe stimuleert deze biologische zuivering van afvalwater van de tuinbouwbedrijven in Zuid oost Drenthe. Een voorbeeld voor de regio en Nederland. Daarmee zorgen de bedrijven voor schoon water en goed werk!", aldus gedeputeerde Rein Munniksma.

Werkgelegenheid
Bedrijven (BCK, Mycelco en Bioniers), intermediaire organisaties(LTO-noord), overheden (provincie, gemeente Emmen en de waterschappen Vechtstromen en Hunze & Aa’s) en kennisinstellingen( Stenden, AOC-noord, WUR) werken samen aan Glas Zuiver Water.

Bouke Arends: “Dit project is niet alleen goed voor de ondernemers, maar ook voor het onderwijs en de werkgelegenheid in onze regio. Met dit project zet Emmen zich weer op kop binnen (Noord) Nederland.”

Meer nieuws