In twee dagen 95% gewasbeschermingsmiddelen in waterstromen afbreken

Roger Abbenhuijs

Een vermifilter is in staat om op natuurlijke wijze gewasbeschermingsmidde-len uit waterstromen te verwijderen. Hierdoor kunnen afvalstromen worden beperkt, maar kan ook worden toegewerkt naar een weerbare teelt. Door te werken zonder desinfectantia wordt het gezond microbieel leven in het water in stand gehouden of gestimuleerd.

Dit draagt bij aan een weerbaardere teelt. En dat leidt vervolgens weer tot een reductie van de behoefte om met chemische middelen in te grijpen bij de bestrijding van ziekten en plagen. Dat concludeert Royal Brinkman in de eindrapportage van het project ‘Vermifiltratie om gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw af te breken’ (Vegeta). Dit project ging in januari 2020 van start en is recentelijk afgerond. Doel was het aantonen van de haalbaarheid en werkzaamheid van een biologisch vermifilter. Het resultaat is een biologisch filter op basis van bodemverrijking door wormen.
Vervolgens zijn er proeven gedaan, waar waterstromen met gewasbeschermingsmiddelen over het filter werden gerecirculeerd. Vervolgens zijn er voortdurend water- en bodemsamples genomen om de mogelijke afbraak van middelen door een biologisch filter en de impact van de bodemverrijking door wormen te meten. De proeven hebben aangetoond dat het mogelijk is om binnen twee dagen meer dan 95% van gewasbeschermingsmiddelen in waterstromen af te breken. Ook hebben de wormen een positief effect op de afbraak.

Biologisch weerbare teelt
Kanttekening is wel dat de uitdaging bij een biologisch filter is om de omstandigheden goed te controleren, omdat deze minder maakbaar zijn dan bij een technische- of chemische methode. Hiervoor is optimalisatie nodig en onderzoek naar verschillende omgevingsomstandigheden. De focus ligt veelal op technische- of chemische desinfectie van waterstromen en zoveel mogelijk steriel te werk gaan. ‘Maar er zijn ook heel veel kansen voor een biologisch weerbare teelt. Deze ontwikkeling staat nog aan het begin, maar kleine stappen kunnen al veel impact maken’, concluderen de onderzoekers. ‘Binnen het project is enorm veel kennis opgedaan over de mogelijkheden en onmogelijkheden van biologische alternatieven voor waterbehandeling. Hierdoor is een bewustwording gecreëerd die de basis vormt voor een toekomstgerichte discussie.’

In de bijlage het eindrapport van het project Vegeta, mede gefinancierd door STOWA.

Meer nieuws