HH Delfland start gebiedsgerichte aanpak in nieuw gebied

Om de waterkwaliteit verder te verbeteren is Hoogheemraadschap Delfland een aantal jaren geleden al gestart met het project ‘Gebiedsgerichte Aanpak’. Binnen dat project worden de glastuinbouwgebieden één voor één bezocht. Binnenkort wordt hiermee gestart in een nieuw gebied in het Westland, namelijk het glastuinbouwgebied in Boezemgebied 3 (omgeving Prinsenbos, Baakwoning en Opstal). De bedrijven in dit gebied hebben al bericht ontvangen van Delfland.

Doel van dit project is om door middel van gerichte metingen een gedetailleerd beeld van de waterkwaliteit te krijgen. Ook worden er controles uitgevoerd om mogelijke bronnen van verontreiniging te lokaliseren en te beëindigen. In dit project wordt samengewerkt met diverse partners waaronder Glastuinbouw Nederland, gemeente Westland en de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Uitdaging
In glastuinbouwgebieden worden nog regelmatig stoffen gemeten in het oppervlaktewater die slecht zijn voor de kwaliteit van het water in sloten, vaarten en (zwem)plassen in het gebied. Daarom heeft Delfland de gebiedsgerichte aanpak in het leven geroepen. Schoon en gezond water in sloten, plassen en vaarten, zonder kroos en blauwalgen, dat is waar Delfland en Glastuinbouw Nederland naar streven. Dat is een uitdaging, want er zijn veel verschillende factoren die invloed hebben op de kwaliteit van het water. In glastuinbouwgebieden zijn dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen die vanuit de kassen in het water komen. Als het goed is, zijn alle kassen aangesloten op het riool. Lozingen en lekkages op het oppervlaktewater zouden dus niet meer moeten voorkomen.

Zie het overzichtskaartje van Boezemgebied 3 in de bijlage.
Zie de flyer over de gebiedsgerichte aanpak in de bijlage.
Zie de informatiebrief van HH Delfland in de bijlage.

Meer nieuws