‘Hergebruik geeft belangrijke extra waterbron, ook in periode van droogte’

Roger Abbenhuijs

Dankzij de presentatie van de waterkwaliteitsrapportage van Hoogheemraadschap Delfland eerder deze maand, staat het waterbewustzijn van glastuinbouwbedrijven weer volop in de belangstelling. Daarnaast moeten telers zich, volgens weerkundigen, opmaken voor opnieuw een droge zomer. Aanleiding om de mening te peilen van chrysantenteler Sander Middelburg van LMC in Maasdijk.

Hoewel deze locatie van Leen Middelburg Chrysanten is gevestigd op steenworp afstand van de waterzuiveringsinstallatie van Hoek van Holland, heeft het bedrijf twee jaar geleden niet gekozen voor aansluiting bij dit initiatief voor collectieve zuivering. “Wij hebben gekozen om de waterzuivering in eigen beheer te houden”, zo verduidelijkt Sander Middelburg. “Hierdoor kunnen we het water hergebruiken en hebben we een extra waterbron die we kunnen gebruiken. Belangrijk aspect daarbij is dat er ook veel goede elementen in het water zitten, die weer bruikbaar zijn voor de teelt van chrysanten.” Hij voegt daar aan toe dat het wel van belang is dat het water na de zuivering van goede kwaliteit is. “Denk hierbij aan ballast zouten en residuen van gewasbeschermingsmiddelen die juist schadelijk zijn voor de teelt.” Samenvattend staat Sander nog volledig achter de keuze voor aanschaf van eigen zuiveringsapparatuur.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Conclusie van de waterkwaliteitsrapportage 2019 van HH Delfland is dat er nog stappen moeten worden gezet richting schoon oppervlaktewater. Daar kan de jonge chrysantenteler zich wel in vinden. “Ik denk dat we de afgelopen jaren al goede stappen hebben gezet, maar het kan altijd beter. In mijn ogen is het wel essentieel dat een ieder hier aan bijdraagt. We zien het om ons heen gebeuren in deze coronacrisistijd. Door minder gebruik te maken van gemotoriseerde vervoersmiddelen zie je al snel wat dit kan opleveren voor het milieu, zowel wat betreft waterkwaliteit als schone lucht.”

Voldoende opslag
Hoewel delen van Nederland medio juni worden geconfronteerd met forse wateroverlast, is de verwachting van meteorologen dat 2020 wederom een droge zomer brengt. Komt de beschikbaarheid van goed gietwater daardoor in het geding? “Het is altijd spannend of er voldoende water is voor de zomer”, antwoordt Sander. Gelukkig hebben wij voldoende opslag capaciteit. Door zoveel mogelijk water te hergebruiken, dragen we zelf ook bij aan de beschikbaarheid van voldoende water. Zoals gezegd is het wel noodzaak dat de kwaliteit van dit water goed is. Daar kunnen we geen concessies aan doen.”

Meer nieuws