Handhaving zuiveringsplicht van start

Vanaf 1 januari dit jaar geldt de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw. De handhaving daarvan is in januari op gang gekomen. Inmiddels hebben meerdere omgevingsdiensten, zoals de omgevingsdienst Haaglanden, de voorbereidende werkzaamheden afgerond.

Zo zijn bijvoorbeeld de bedrijven geselecteerd waar ze op korte termijn een controlebezoek gaan afleggen. Om te voldoen aan de zuiveringsplicht zijn er vier mogelijkheden:

  1. Niet lozen: aantoonbaar te maken door het volgen van de Aanpak Nul-lozing.
  2. Mobiel zuiveren: deze optie is zinvol als er relatief weinig water wordt geloosd. Door een contract met een bedrijf voor mobiele zuivering aan te gaan kunt u eenvoudig aantonen dat het geregeld is.
  3. Individueel zuiveren: er moet minimaal een opdrachtbevestiging zijn van de aanschaf van een BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallatie, waarbij een tussenoplossing vereist als de ingebruikname van de goedgekeurde zuiveringsinstallatie een lange leveringstijd heeft. Een mobiele zuivering kan dan als tussenoplossing gelden.
  4. Collectief zuiveren: nog niet alle collectieven hebben een maatwerkbesluit verleend gekregen, maar vaak is de omgevingsdienst al op de hoogte van uw deelname aan een collectief.

Actie
Als u nog niets geregeld hebt, is het zaak om direct in actie te komen. U moet daartoe inzicht hebben in uw waterstromen en één van de vier bovengenoemde opties regelen. Let op dat er voor individuele zuiveringsapparatuur een flinke wachttijd kan zijn voordat de installatie geplaatst kan worden. Bij collectieve zuiveringen, zoals het collectief AWZI Nieuwe Waterweg in het Westland, is het nog mogelijk om aan te sluiten.

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft aangegeven themacontroles ten aanzien van de zuiveringsplicht te gaan uitvoeren. 

Meer nieuws