Glastuinbouw waterproof begint bij waterproof glastuinbouw

Geerten van der Lugt

Waterproof zijn begint bij de waterkwaliteit. In Nederland zijn we in het algemeen gezegend met veel water van goede kwaliteit, al was het de laatste zomer toch even anders. Nederland heeft met de rivieren en regens haar positie als agrarisch land toch in de eerste plaats te danken aan de beschikbaarheid van veel en goed water en hoe wij daarmee omgaan. De rivieren staan ook weer op een normaal peil. We zijn dus de komende maanden verzekerd van goed water.

Kwaliteit van water
Regenwater is van goede kwaliteit. Er kan wat aan de hand zijn als het glasdek, waarvan het afkomstig is, niet schoon is of als ander water, zoals condenswater wordt toegevoegd. Neerslag, van afgestorven algen en rottende bladeren van omliggende bomen dat zich op de bodem van het bassin verzamelt, adsorbeert ook verontreinigingen. Bij anaerobe omzettingen kunnen toxische stoffen worden gevormd, die bij een laag aanzuigpunt meegaan met het gietwater.

Ook andere waterbronnen dienen regelmatig te worden gecontroleerd. Controleer het bronwater op het aanwezige ijzer (ijzertotaal) ook fysisch op de aanwezigheid van methaan. Beluchten kan nodig zijn en daarvoor zijn diverse beluchtingsmethoden, zoals beluchtingstorens, ontwikkeld.

Controle zuurstofgebruik
Als omgekeerde osmose wordt toegepast is het raadzaam de filtratie ook eens te controleren. Wordt er nog wel voldoende Na uitgehaald of slibt er door het jarenlange gebruik toch meer doorheen dan gewenst? Vanwege het recirculeren dient de scheiding op een hoger niveau te gebeuren dan wellicht aanvankelijk bedacht.

Bij het inzetten van het oppervlaktewater ligt het voor de hand om het op nutriënten te controleren, maar ook op de aanwezige biologie. De mogelijkheden zijn nogal uitgebreid de laatste jaren, maak er gebruik van. Een meting die de glastuinbouw weinig gebruikt, is de controle op chemisch en of biologisch zuurstofgebruik (CZV en BZV). Een al lang bestaande analyse, maar die wel vertelt of water al dan niet is vervuild.

Controleren
Het is geen overbodige luxe om zo nu en dan de waterkwaliteit te controleren. Controleer het op nutriënten, op Na en Cl, op verontreinigingen, met behulp van residuanalyses, op methaan (bij bronwater) en op aanwezigheid van biologische parameters. Controleer de instrumenten die u hebt aangeschaft om de waterkwaliteit te verhogen.

Meer nieuws

Waterdag 2019 op 25 juni

Op dinsdag 25 juni vindt de Waterdag 2019 plaats. Deze middag wordt georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, Demokwekerij Westland en World Horti...

Lees meer