‘Gietwatermanagement in zomer blijft lastig’

Jan van Staalduinen

Ook dit jaar staat het watermanagement hoog op de ‘zorgagenda’ van teeltbedrijven. Het langdurig droge voorjaar liet het waterpeil in bassins en silo’s gestaag zakken, waardoor de voorraad hemelwater niet altijd toereikend was. Kees van Dam van potplantenkwekerij SV.CO moest de silo’s aanvullen met oppervlaktewater uit de Zijde in De Lier, dat gelukkig van goede kwaliteit is.

Van Dam is teeltverantwoordelijke op de Zijtwende, een van de vijf locaties van de Westlandse kwekerij. Het hemelwater van 3,5 ha kassen en 0,5 ha bedrijfsruimte wordt er opgevangen in silo’s met een gezamenlijke capaciteit van 6.000 m3.
“Van begin maart tot eind juni heeft het niet noemenswaardig geregend. In het voorjaar ligt ons verbruik op zo’n 60 m3 per dag, dus medio juni kwamen de bodems in zicht”, vertelt hij. “Bronwater is hier niet beschikbaar en leidingwater gebruik ik niet graag, omdat het relatief duur is en meer natrium en chloor in het systeem brengt dan ons lief is. Gelukkig is het water in de Zijde naast het bedrijf van dusdanig hoge kwaliteit, dat we zonder problemen kunnen gebruiken. Dat hebben we een week lang gedaan. Daarna kwam er weer regen en was de schaarste voorbij. De teelt heeft er niet onder geleden.”

Eerste keer
In de afgelopen twee jaar – ouder is de locatie niet – werd het ook al eens spannend, maar kwam er telkens net op tijd voldoende neerslag om een overstap voor te blijven. Afgaande op de trends verwacht de teeltchef dat hij in de toekomst vaker op slootwater zal moeten terugvallen. “Tenzij het management er een silo laat bijplaatsen, maar dat is niet aan mij.”

Hoosbuien opvangen
Wat eveneens vaker zal voorkomen, misschien wel juist na langdurige droogte, zijn hoosbuien. “In de afgelopen weken zagen we er opnieuw een paar flinke over de kassen trekken. Vaak valt er dan zoveel in korte tijd, dat goten en afvoerleidingen ze niet goed kunnen verwerken en slechts een deel van de neerslag daadwerkelijk in de bassins en silo’s belandt.” Van Dam prijst zich gelukkig dat daar al bij het ontwerp van het nieuwe bedrijf op is geanticipeerd. “Als het doorregent zijn de voorraden hier ook weer snel aangevuld”, laat hij weten. “Bedrijven waar de afvoer te krap is bemeten om hevige neerslag goed te verwerken, zullen meer moeite hebben om de voorraden op niveau te houden, waardoor zij ook eerder kwetsbaar worden voor schaarste. De beschikbaarheid van goed gietwater is vandaag de dag echt een belangrijk aandachtspunt.”

Rainlevelr
SV.CO is al enige tijd aangesloten op Rainlevelr, een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Met behulp van niveaumeters in bassins of silo’s, draadloze internetverbindingen en een app voor smartphones waarschuwt het waterschap de aangesloten bedrijven over dreigende stortbuien, vaak vergezeld van een verzoek om een deel van de watervoorraad te spuien om extra opvangcapaciteit beschikbaar te maken. Vanuit dezelfde afweging begint de waterbeheerder dan vroegtijdig met het uitmalen van watergangen en boezems. Is het systeem tijdens de recente buiengolf in actie gekomen?
Van Dam: “Niet bij ons en voor zover ik weet nergens. Af en toe komt er een waarschuwing binnen, maar als mijn silo’s halfvol zitten ga ik niet spuien. Vorig jaar heb ik dat wel twee keer gedaan. Ik vind het een mooi initiatief en als wij kunnen helpen om wateroverlast in het Westland te voorkomen, dragen we graag een steentje bij. Zo denken de meeste tuinders erover.”

Meer nieuws