Geen verschil in productie 1e teeltjaar na hergebruik drainwater bij amaryllis

Arca Kromwijk, Wageningen UR Glastuinbouw

In het onderzoek naar recirculatie bij amaryllis zijn bij de telling van de productie en het totaal geoogst gewicht per m2 van het eerste teeltjaar geen verschillen gevonden tussen de behandelingen met en zonder hergebruik van drainwater.

In het onderzoek worden drie recirculatiebehandelingen met elkaar vergeleken: hergebruik van drainwater ontsmet met UV, hergebruik van drainwater behandeld met geavanceerde oxidatie (=toediening waterstofperoxide voordat drainwater door UV-ontsmetter gaat) en een controle behandeling zonder hergebruik van drainwater. De recirculatiebehandelingen zijn mei 2013 gestart en gaven geen verschil in de productie van het eerste teeltjaar rond kerst 2013. De drie recirculatiebehandelingen worden getest bij twee substraten: kleikorrels en perliet, en bij twee cultivars: ‘Red Lion’ en ‘Mont Blanc’. Bij ‘Red Lion’ was de productie op perliet gemiddeld iets hoger dan op kleikorrels. Bij ‘Mont Blanc’ was er geen verschil tussen de twee substraten. 

Lees via onderstaande link meer over het project.

Meer nieuws