Europese goedkeuring voor irrigatie met gezuiverd afvalwater

Margot Overbeek

Vorige week (week 20) is het wetsvoorstel over kwaliteitseisen van hergebruikt afvalwater formeel goedgekeurd in het Europees Parlement. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Het voorstel is eerder al goedgekeurd tijdens onderhandelingen tussen EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement. De goedkeuring betekent dat de wet daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.

Een positieve uitslag is belangrijk voor de hele agrarische sector. Toenemende droogte is namelijk een uitdaging waar boeren in heel Europa mee te maken hebben. Grond- en oppervlaktewater moet daarom niet alleen worden gebruikt voor irrigatie, maar ook moet worden gekeken naar nieuwe bronnen. Zo kan afvalwater dusdanig worden gezuiverd dat het kan worden hergebruikt voor de beregening van landbouwgewassen: een win-win situatie voor mens, boer en milieu. In het wetsvoorstel staan Europese kwaliteitscriteria voor het hergebruikte water, die voedselveiligheid en volksgezondheid waarborgen in alle lidstaten.

Gelijke kwaliteitseisen EU
Die criteria zijn met name voor Nederland erg belangrijk. VVD-Europarlementariër Jan Huitema zegt daarover: “In Nederland stellen wij al heel hoge eisen aan het water dat wordt gebruikt om te irrigeren. Die kwaliteitseisen moeten overal in Europa gelijk zijn. Dat is zowel belangrijk voor voedselveiligheid en volksgezondheid, als voor onze concurrentiepositie in Europa. Groenten en fruit uit andere EU-landen liggen immers ook bij ons in de supermarkt.”

Meer nieuws