Eind mei podcast KasGesprek over kwaliteit oppervlaktewater

Na een onderbreking vanwege de coronacrisis pakt het communicatieteam van Glastuinbouw Nederland eind mei de podcastserie KasGesprek weer op. Het wordt de derde keer dat water het thema is van deze podcast over zaken die ertoe doen in en om de kas. Na waterzuivering en gietwater is het onderwerp dit keer de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Doel van deze podcast is om een update te geven van de stand van zaken van de kwaliteit van het oppervlaktewater in en rond de glastuinbouwgebieden in Nederland. Daarover spreekt gespreksleider Roger Abbenhuijs met Robbert Ballings (senior handhaver bij hoogheemraadschap Delfland) en met Arthur van den Berg (themaspecialist Water bij Glastuinbouw Nederland).

Noodzakelijke verbeteringen
Aan de orde komt allereerst de huidige situatie; wat maken de recente waterkwaliteitsrapportages van de waterschappen en hoogheemraadschappen duidelijk? Interessante vraag is bovendien hoe dit zich verhoudt tot pakweg tien jaar geleden. Heeft de gekozen gezamenlijke aanpak van de waterschappen en de glastuinbouwsector tot de gewenste verbeteringen geleid? Feit is ook dat Nederland in 2027 moet voldoen aan de voorwaarden van de Europese Kaderrichtlijn Water. Welke stappen moeten er de komende jaren worden gezet om die doelstellingen te halen? En vooral ook door wie? De antwoorden op deze vragen zijn in de podcast te horen. Eind mei staat de uitzending online.

Luisteren
Deze uitzending van KasGesprek is te beluisteren via de bekende podcastkanalen en via de website van Glastuinbouw Nederland. Klik hier om de eerdere uitzendingen van KasGesprek terug te luisteren, waaronder beide gesprekken over water.

Meer nieuws