Effecten reinigingsmiddelen in circulatiewater

Erik van Os en Ineke Stijger (Wageningen UR, BU Glastuinbouw en Bloembollen)

Het project 'Effect Chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater' is in 2017 gestart met labproeven en een kasproef met gerbera bij Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk. Het laatste kwartaal van 2018 was besloten om binnen dit project eind 2018/2019 meer onderzoek te verrichten naar de mogelijke ophoping van schadelijke stoffen in concrete praktijkgevallen bij glastuinbouwbedrijven met de teelt van gerbera. Een update.

De afgelopen twee maanden is een eerste inventarisatie op zes gerberabedrijven uitgevoerd. Watermonsters zijn genomen en geanalyseerd. Er is gekeken naar chloorbleekloog, chloordioxide, waterstofperoxide en ECA water. Er is op vier locaties (na de mengbak, in de drainput, voor en na het ontsmetten) op de bedrijven gemonsterd om te zien of middelen aantoonbaar waren. Rond de zomer wordt een tweede meetronde uitgevoerd waarbij meer water wordt gedoseerd en meer middelen meegegeven. Na de tweede meetronde zal het duidelijker worden of de nu gevonden concentraties hoog of laag zijn en of er ophoping plaatsvindt. Inmiddels zijn de resultaten in de BCO besproken en is een iets aangepast plan voor de zomermeting in de maak.

Dit project is een onderdeel van het project “Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten”. ”Dit projectonderdeel wordt gefinancierd door de gewascoöperatie Gerbera en de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De uitvoering ligt bij Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande links.

Meer nieuws