Eerste resultaten project 'Microbieel gezond water'

Voor het project Microbieel gezond water is in 2017 het eerste voorbereidende werk uitgevoerd. In 2018 is het officieel van start gegaan. Inmiddels zijn de resultaten van het voorbereidende werk in twee documenten samengevat.

Binnen het eerste werkpakket ligt de focus op het sturen van de samenstelling van het recirculatiewater voor het verkrijgen van een robuuste microbiële waterkwaliteit in het wortelmilieu. De nulmeting wijst uit dat de microbiologische parameters, en vooral de invloed van organische stof op de microbiologische waterkwaliteit, ook bij phalaenopsis en naar verwachting ook bij tomaat en gerbera, een belangrijke rol spelen. Het gebruik van Next Generation Sequencing maakt het in kaart brengen van de verschillende bacteriesoorten onder verschillende groeicondities mogelijk.

Binnen het tweede werkpakket wordt onderzoek verricht naar het onder controle houden van biofilmvorming in leidingen, waarmee de ontwikkeling en verspreiding van pathogene micro-organismen wordt tegengegaan. In een testopstelling is het mogelijk gemaakt om in een vergelijkbare conditie als in het irrigatieleidingnet (vergelijkbare waterkwaliteit en leidingmateriaal)verschillende behandelingsstappen naast elkaar te analyseren. Op deze wijze kan relatief snel verschillende condities/concentraties/middelen worden getest en onderling worden vergeleken. In de eerste stap van het onderzoek wordt onderzocht of dit systeem leidt tot de ontwikkeling van reproduceerbare biofilm en binnen welk tijdsbestek zich een stabiele biofilmconcentratie heeft ontwikkeld. In het vervolg kunnen dan de effecten van desinfectiemiddelen en biociden op de biofilm worden onderzocht met deze opstelling.

De documenten zijn via onderstaande link te downloaden.

Dit onderzoek is voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit 'oud PT geld'. Via Kennis in de Kas blijft dit onderzoek ook in de toekomst mogelijk. De uitvoering van dit onderzoek ligt bij KWR Watercycle Research Institute, Stichting Control Food & Flowers en Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw.

Meer nieuws