Duurzaam Water - Alternatieve waterbronnen

Margreet Schoenmakers

Binnen het in 2013 gestarte project “Duurzaam Water in de glastuinbouw” vinden meerdere deelonderzoeken plaats. Naast het verder onderzoeken van zuiveringstechnieken voor het zuiveren van spuiwater, wordt onderzocht in hoeverre andere waterbronnen geschikt zijn (al dan niet na een zuiveringstap) voor toepassing in de teelt.

De belangrijkste waterbron in de Nederlandse glastuinbouw is regenwater. Naast het hemelwater moeten ook één of meer alternatieve bronnen beschikbaar zijn om de watervoorziening zeker te stellen. Condenswater wordt op de bedrijven opgevangen en hergebruikt. Grondwater behandeld met omgekeerde osmose is een gangbaar alternatief in het westen van Nederland.

Het onderzoek richt zich op de bruikbaarheid van ‘nieuwe’ waterbronnen. Er is een specifieke vraag naar de mogelijkheden voor het gebruik van WKK condenswater. Bij het toepassen van luchtkoeling of warmtewisselaars bij Het Nieuwe Telen wordt condenswater gevormd.  Bekeken wordt of dit een interessante waterbron kan zijn.

Meer nieuws