Door humaten de natriumtolerantie van een gewas beïnvloeden

Hebben humaten een positief effect op de natriumtolerantie van een gewas? De proef bij Wageningen University & Research BU Glastuinbouw is bijna afgelopen. Bekijk de video voor de eerste resultaten.

Doel van het project is om om te kunnen gaan met hoge natriumniveau's. Barbara Eveleens van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw, vertelt in de video hoe in deze proef humaten gebruikt worden en wat de eerste resultaten zijn.

Dit onderzoek is een onderdeel van het project 'Telen met toelating hoger natrium'  van het overkoepelende PPS project 'voorkomen en bestrijden emissies kasteelten'.

Het onderzoek is tot stand gekomen met geld dat door de hele sector gezamenlijk is opgebracht. Kennis in je Kas (KijK) is van belang om sectorbreed onderzoeksgeld beschikbaar te krijgen om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van de glastuinbouw.

Meer nieuws

Watergift nauwkeurig meten

In de winter is de watergift laag en in de zomer wordt meer water gegeven. “Bij een druppelinstallatie is de watergift in de zomer maximaal 10 liter...

Lees meer

Bezem door de middelenkast

Bent u agrariër in Rijnlands gebied en staan bij u gewasbeschermingsmiddelen in de kast waarvan de toelating is vervallen? Doe dan mee aan de actie...

Lees meer