Delft Blue Water levert gietwater aan tuinders

Hoogheemraadschap van Delfland

Gietwater van hoogwaardige kwaliteit is van groot belang voor de glastuinbouw. Delft Blue Water (DBW) is een uitermate geschikt als alternatieve gietwaterbron. Na de succesvolle proef in de Demokwekerij Westland afgelopen jaar, testen twee tuinders het DBW gietwater nu in de praktijk.

Tijdens het teeltseizoen 2013 is bij Demokwekerij Westland succesvol aangetoond dat het DBW gietwater eersteklas gietwater is en een zeer goede alternatieve gietwaterbron voor de glastuinbouw. De uitdaging voor komende jaren is het uitbreiden van het verzorgingsgebied voor het DBW gietwater. Een belangrijke eerste stap is nu met de praktijkproef gezet!

Praktijkproef in Kwintsheul
Het DBW gietwater wordt aan Cock van Schie (tomatenteler) en Guus van Leeuwen (chrysantenteler) geleverd. In totaal gaat het om een praktijkproef van circa 9 hectare kas. De tuinders gebruiken het DBW gietwater voornamelijk in de zomermaanden wanneer de gietwaterbehoefte het grootst is en regenwater maar beperkt voor handen is. Als bron voor het gietwater wordt bij de opstart gebruik gemaakt van drinkwater waarna ze overschakelen op oppervlaktewater. De filters van Delf Blue Water zuiveren het slootwater tot eersteklas gietwater. De praktijkproef in Kwintsheul moet gedurende de teeltseizoenen 2014 en 2015 aantonen dat het DBW gietwater een goede alternatieve gietwaterbron voor de toekomst is.

Vanuit de glastuinbouwsector bestaat de behoefte aan een goede betaalbare alternatieve gietwaterbron, zodat het Westland ook in de toekomst haar strategische positie blijft behouden. Het oplopende zoutgehalte van de huidige gietwaterbronnen kan een knelpunt vormen. Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt samen met de partners Evides Industriewater en Delfluent Services onder de vlag van Delft Blue Water aan een oplossing. Gezuiverd afvalwater kan in de toekomst extra worden gezuiverd zodat het geschikt is om  het eigen oppervlaktewater aan te vullen en zelfs is op te werken tot eerste klas gietwater. Delft Blue Water wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale en Europese subsidie.

Meer nieuws