Chemische vervuiling van water

Voor langdurig en probleemloos gebruik van een irrigatiesysteem is schoon water vereist. Als dat niet het geval is, is filtratie of behandeling noodzakelijk. Om dat goed te doen, moet onderscheid worden gemaakt in chemische, biologische en mechanische vervuiling. Stefan Bakker, productmanager Revaho, gaat in dit artikel in op de chemische vervuiling van het water.

Van dichtbij en ver weg
Chemische vervuiling komt van stoffen die zelf in water worden gestopt of er om een of andere reden in terecht komen. Die stoffen kunnen meststoffen zijn, die door aankalking verstopping van het systeem kunnen geven, of reinigingsmiddelen of onverwachte stoffen. Het kasdek van bedrijven in de buurt van een snelweg of chemische industrie raakt vervuild met roetdeeltjes. Die kunnen eveneens afkomstig zijn van de uitstoot van een WKK of naburige brand. Maar ook door drift van een landbouwbespuiting op een perceel naast een kas kunnen er chemische stoffen op het dek terecht komen. En niet alleen van dichtbij, maar een chemische vervuiling kan ook van ver weg komen (denk aan bijvoorbeeld Saharazand). Met een regenbui spoelen deze stoffen van het dek en komen in het waterbassin terecht.

Schadelijk of niet?
Veel chemische stoffen blijven echter niet in het water zitten, maar hechten zich aan het slib dat op de bodem van een bassin of silo ligt. Metingen wijzen uit dat daar veel chemische stoffen te vinden zijn. Het is dus van belang dat die sliblaag blijft liggen en niet wordt beroerd. De oplossing is te zorgen voor een voldoende dikke waterlaag, zodat het te onttrekken gietwater helder is.

Chemische vervuiling kan in allerlei vormen voorkomen. Net als bij iedere vervuiling, moet een teler zich afvragen of een chemische vervuiling schadelijk is voor de teelt of voor het watergeefsysteem. Bijvoorbeeld een rubbertje dat door chemische aantasting gaat lekken, is schadelijk voor het systeem maar niet voor de teelt. Aantasting van het systeem heeft uiteindelijk wel invloed op de productie.

Kostbare zaak
Chemische vervuiling is wellicht het meest kostbaar om het schoon te krijgen. Bijvoorbeeld meststoffen aan water toevoegen is eenvoudig, maar het eruit halen niet. Schoon water toevoegen, geeft alleen verdunning en maakt het niet volledig chemisch schoon. Chemische vervuiling is met een zuuroplossing op te lossen. Om in een juiste verhouding te kunnen doseren, is het van belang om vooraf een berekening van de totale inhoud van het systeem te maken. Deze blijken vaker groter te zijn dan verwacht.

Zuurstofgehalte
Chemische vervuiling heeft een overlap met mechanische vervuiling. Het gaat hierbij om kalk- of gipsvorming in het meststofdoseerkanaal of om meststofafzetting in de leidingen. Voor chemische vervuiling geldt dat een hoog zuurstofniveau in het water altijd goed is en bijdraagt aan het laag houden of zelfs verminderen van de vervuiling.

Meer nieuws