BZG-lijst zuiveringsinstallaties uitgebreid met Wa-so (Water-solutions)

Corine Baltus (RWS)

Het bedrijf Wa-so (uit America) is een bedrijf dat afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen zuivert voor derden. Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van een zuiveringsinstallatie die op de BZG-lijst staat. Van de gebruikte BZG-installatie is aangetoond dat, indien deze wordt toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen, ten minste 95% zuiveringsrendement wordt behaald.

Omdat het bedrijf afvalwater voor derden zuivert, is de zuivering opgenomen in de lijst met mobiele zuiveringen/zuiveren voor derden (Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw). Voor aanvullende informatie met betrekking tot de zuivering Wa-so wordt verwezen naar het informatieblad dat bij de BZG-lijst is gevoegd. De BZG-lijst, inclusief informatieblad, is als bijlage toegevoegd.
De BZG-lijst is hier te vinden. Voor vragen en verdere informatie kan contact worden opgenomen met de secretaris van de BZG, mevrouw C.A.M. Baltus van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL); tel. 06 511 036 38.

Meerdere typen afvalwater
Om het zuiveringsrendement te garanderen wordt door Wa-so een HZ-PRO -2 BZG installatie van Hortizone gebruikt. Het water dient vooraf aan zuivering te worden gefiltreerd (poriegrootte 50-60 um). Dit wordt gedaan met papierbandfilter waardoor er geen sprake is van filterspoelwater. Gebruikte filters worden met het afval afgevoerd.
Op het bedrijf worden meerdere typen afvalwater met dezelfde zuivering gezuiverd. Vermenging van aangevoerd water wordt voorkomen door de eerste, tweede en derde buffer silo’s leeg te maken alvorens er water wordt aangewend. Hiervoor wordt een controlelijst gebruikt waar onder andere het leegmaken van de silo’s en controleren cruciale parameters op staat. Op deze manier wordt geborgd dat het water niet vermengd raakt.

Meer nieuws