Blog Hans van der Waal: ‘Opbouwen naar nieuwe teelt’

Hans van der Waal

Afgelopen week is het afgedragen gewas in de tweede afdeling losgesneden en op de looftrekdoeken neergelegd. Na het uitdraaien en versnipperen van het gewas waren de steenwolmatten aan de beurt. Maandag zijn de laatste steenwolmatten naar buiten gereden. Ondanks dat we hebben aangestuurd op zo droog mogelijk substraat, komt er altijd toch nog meer water uit dan je verwacht.

Als de steenwolmatten weg zijn, kunnen we gelukkig weer gaan opbouwen naar de nieuwe teelt. Dat begint met schoonmaken. Als eerste gaan we met vier bladblazers en één bladzuiger het gronddoek in de kas leegmaken. Daarna volgt het doorspuiten van de teeltgoten. Dit gebeurt op een innovatieve manier, dat ik bij een collega-teler heb gezien. In het draingootje, dat in het midden van de teeltgoot zit, voeren we een slang met een nozzle voor rioolontstopping in. Als de slang achteraan de goot is, wordt de slang weer opgehaspeld en spuit de nozzle met 50 bar druk de goot brand schoon. Dat werkt echt fantastisch als je ziet hoeveel vuil water er weg spoelt.

Dit artikel verschijnt in de reeks waarin Hans van der Waal vertelt over de teeltwisseling bij hem op het bedrijf. Hierin past hij de kennis toe welke is gedemonstreerd in uit het project Emissieloos Telen.

Meer nieuws