Bioreactor voor schoon water en druppelsysteem

Zaadteeltbedrijf SeedCare in het Noord-Hollandse Oosterleek produceert onder 2 hectare glas wel 40 verschillende gewassen zaden voor nationale en internationale veredelingsbedrijven. De groentegewassen, zoals komkommer en tomaat, worden in de grond geteeld. De potplanten, onder andere cyclaam, primula en begonia, staan op vaste teelttafels. De gewassen krijgen naar behoefte water, waardoor er geen drain- of drainagewater is. Het bedrijf recirculeert het water niet.

Gietwater schoon maken
“Omdat ouderlijnen over het algemeen genetisch zwak zijn, zijn ze zeer gevoelig voor ziektes als pythium en phytophthora”, zegt eigenaar Mark Keulen. “Wij werken met de ABR-bioreactor om het gietwater schoon te houden van deze en andere besmettelijke ziekten.” Keulen heeft niet voor UV of ozon gekozen om het regen- en oppervlaktewater te ontsmetten. “Hiermee maak je ook al het goede microleven in het water dood. Met de bioreactor stimuleren we de positieve bacteriën en komt het water er schoon en weerbaar uit.” Het ABR-systeem zorgt in het water voor evenwicht in gezonde microbiologie en bestrijding van besmettelijke ziektes.

Bacteriën voeden met stimulator
De bioreactor van Agrona bestaat uit een tank, gevuld met water en daarin membranen die een groot hechtingsoppervlakte voor (goede) bacteriën vormen. Een aangekoppelde compressor drijft de beluchting van het water aan. De toevoeging van AG-Stim, een organische bio-stimulator dat voedingsstoffen voor micro-organismen bevat, stimuleert het vermeerderingsproces van bacteriën. Het trillen van het membraan zorgt ervoor dat de bacteriën gecontroleerd worden losgelaten en samen met het beluchte water in het watergeefsysteem terechtkomen. Hierdoor worden de druppelleidingen op een organische manier gereinigd, waardoor geen waterstofperoxide of chloorproduct meer nodig is.

Praktijkervaringen bioreactor
Op het zaadteeltbedrijf is de bioreactor nu een jaar in bedrijf. Deze vervangt een twintig jaar oude lavafilter. “Het is een mooie slanke oplossing ten opzichte van de lavafilter. De bioreactor werkt storingsvrij en zit simpeler in elkaar.” Keulen geeft aan dat hij geen omkijken naar de bioreactor heeft. Alleen maakt hij om de paar dagen een verse oplossing van de AG-stimulator aan, die met een pulspompje in de ingaande waterstroom wordt geïnjecteerd.

Per uur gaat twee kuub water door de bioreactor heen. “Er kan ook acht kuub water per uur doorheen, maar dan verblijft het water minder lang in het reactorvat. Nu gaat die twee kuub, die ruim voldoende is voor de waterbehoefte van het bedrijf, er super relaxt doorheen en komt het er bijzonder schoon uit”, aldus Keulen.

Meer nieuws