Biologische vervuiling van water

Voor langdurig en probleemloos gebruik van een irrigatiesysteem is schoon water vereist. Als dat niet het geval is, is filtratie of behandeling noodzakelijk. Om dat goed te doen, moet onderscheid worden gemaakt in chemische, biologische en mechanische vervuiling. Stefan Bakker, productmanager Revaho, gaat in dit artikel in op de biologische vervuiling van het water.

Verhitting en UV-licht
Biologische vervuiling door micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en virussen in het water geeft ziektedruk. Alg vormt geen bedreiging voor de teelt, maar kan wel voor problemen, zoals verstopping, in het leidingen- en irrigatiesysteem zorgen.

De levende organismen zijn te doden met verhitting (water koken) of UV. Deze technieken worden veel toegepast in de glastuinbouw en hebben allebei voor- en nadelen. Bij UV-ontsmetting is een goede lichtdoorlatendheid van het water van belang voor een optimale werking. Bij verhitting gaat het om de hoeveelheid (verblijfs)tijd in combinatie met een bepaalde temperatuur om voldoende afdoding te hebben.

Gatekeepers
UV en verhitting zijn continu processen. Ozon, dat alles afbreekt, wordt batchmatig toegepast. Deze techniek blijft in dit artikel verder buiten beschouwing. Bij zogenoemde gatekeepers, ofwel poortwachters, is na verhitting of UV-behandeling het water schoon, maar niet beschermd tegen herinfectie. Dit omdat er geen biologisch evenwicht en weerstand meer is. De ziektedruk is wel flink verlaagd.

Toevoegingen
Naast gatekeepers zijn er voor het afdoden van de micro-organismen ook stoffen aan het water toe te voegen, zoals waterstofperoxide en chloorverbindingen. Hiervoor zijn geen dure apparaten nodig zoals bij gatekeepers. Goedkopere doseerpompjes voldoen goed om de middelen toe te voegen. Naast een lagere investering zijn hierbij de exploitatiekosten vanwege de middelen hoger. Bij gatekeepers zijn de investeringen hoog en exploitatiekosten lager. Gatekeepers en toevoegingen worden vaak gecombineerd toegepast.

Overlapping
De biologische vervuiling heeft een overlapping met mechanisch en chemisch in de vorm van bijvoorbeeld methaangas. Dit gas is niet schadelijk voor de teelt, maar de slijmalg groeit daar goed op, ook zonder zonlicht. Wanneer deze alg in de leidingen groeit, kan dat tot serieuze verstoppingen leiden. Bij vorming tot een biofilm (snotlaag) kan het een bron van ziektes zijn. Om dit soort problemen op te lossen, is de inzet van chemische (reinigings)middelen nodig.

Zuurstofgehalte
Voor biologische vervuiling geldt dat een hoog zuurstofniveau in het water altijd goed is en bijdraagt aan het laag houden of zelfs verminderen van de vervuiling. Omgekeerd werkt een laag zuurstofgehalte het oplopen van biologische ziektedruk in de hand. 

Meer nieuws