Biofilm is bron van verstoppingen en infecties

In mei jl. verbond Intracare B.V. uit Veghel zich als kennispartner aan Glastuinbouw Waterproof. Het innovatieve bedrijf is een begrip in de veehouderij, waaraan het onder andere reinigings- en desinfectiemiddelen levert voor drinkwatersystemen. “Sinds 2012 bedienen we ook de glastuinbouw”, zegt Technical Sales Manager Harm Vogels. “Via het kennisplatform Glastuinbouw Waterproof delen we onze kennis graag met de sector.”

 

Intracare ontwikkelt en produceert reinigingsmiddelen, desinfectiemiddelen, voedingssupplementen en diergeneesmiddelen. Dit gebeurt in eigen beheer om zeker te stellen dat de producten en processen voldoen aan de hoogste farmaceutische kwaliteitseisen en wettelijke richtlijnen. Zo is het Veghelse bedrijf naar eigen zeggen de enige Nederlandse producent van gestabiliseerde waterstofperoxide (Intra Hydrocare) die haar eigen zilverchelaat produceert, waarmee het van nature zeer reactieve en instabiele H2O2-molecuul stabieler en effectiever wordt gemaakt.

Risicofactor
“Voor de tuinbouwmarkt is dit met afstand ons belangrijkste product”, vertelt Vogels. “Het is ideaal voor het bestrijden van biofilm in de uitgebreide watersystemen op tuinbouwbedrijven.”
Het belang van die bestrijding wordt nogal eens onderschat. Door biofilm niet of niet op de goede manier te bestrijden, kunnen diverse risico’s en problemen ontstaan, zoals verstopte druppelaars, een verhoogde kans op bacterie- en schimmelziekten, crazy roots en een zuurstofarm wortelmilieu. “Biofilm is een sluipende bron van ellende en verdient structureel aandacht”, benadrukt de technical sales manager.

Liever geen chloor
In het verleden werd biofilm in leidingsystemen hoofdzakelijk bestreden door chloor aan het gietwater toe te voegen. Veel telers zijn daar inmiddels van afgestapt, omdat er aan dit middel ook nadelen kleven. Zo kan chloor de levensduur van sommige componenten in druppelsystemen aanzienlijk bekorten en kan toepassing in teelten van groenten en zachtfruit leiden tot ongewenst hoge concentraties van chloriet.
“De laatste jaren zie je een duidelijke tendens om over te stappen op waterstofperoxide, dat deze nadelen niet heeft”, aldus Vogels. “Ook deze stof werkt zeer goed tegen biofilms en bacteriën en schimmels die risico’s vormen voor het gewas.” 
Regulatory Affairs Manager Carly Vulders vult aan: “Uit Amerikaans onderzoek is onlangs gebleken dat veel virussen in biofilms kunnen overleven  én muteren. Gezien de groeiende virusproblematiek in de glastuinbouw kan dat een extra reden zijn om watersystemen structureel schoon te houden.”

Waterstofperoxide
Waterstofperoxide is verkrijgbaar in gestabiliseerde en ongestabiliseerde vorm. “Zuivere waterstofperoxide is intrinsiek instabiel en daardoor ook veel korter werkzaam”, legt Vulders uit. “Het reageert direct met alles waarmee het kan reageren en valt dan uiteen in de restproducten water en zuurstof. De ongestabiliseerde variant kan daardoor snel ‘opgebrand’ raken, waardoor er verderop in het systeem niet of onvoldoende wordt gedesinfecteerd. Bovendien kan er aan het begin van vervuilde systeem zoveel biofilm loskomen, dat dit verderop in het systeem tot verstopping kan leiden.”
Waterstofperoxide is stabieler te maken door het toevoegen van zilverchelaten. Chelaten zijn chemische stoffen zijn die oplosbare, complexe verbindingen vormen met bepaalde metaalionen, waarbij die metaalionen zodanig geïnactiveerd worden dat zij niet op normale wijze kunnen reageren met andere elementen of ionen om een neerslag te vormen.

Vulders: “Het zilver heeft in feite twee functies. Het heeft een synergetisch effect op de afdoding van micro-organismen en het houdt het waterstofperoxidemolecuul langer in stand, waardoor het verder in het systeem kan doordringen.”
Een laatste voordeel van H2O2 ten opzichte van chloor is de nalevering van zuurstof in het watersysteem, waardoor het wortelmilieu wordt verrijkt met zuurstofrijk water. “Dat houdt de wortels vitaler en weerbaarder en draagt bij aan de opbrengst en kwaliteit”, zegt Harm Vogels tot besluit.

Foto links: Biofilms in waterleidingen veroorzaken tal van problemen.
Foto rechts: Waterstofperoxide verwijdert biofilm en rekent af met pathogenen.

Meer nieuws