AGRINUPES ontwikkelt sensoren voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen: voortgang eerste jaar

Het Europese AGRINUPES project ontwikkelt innovatieve ion-selectieve sensoren voor het monitoren van voedingsstoffen (NPK) en biochemische sensoren voor het monitoren van gewasbeschermingsmiddelen. Het internationale onderzoeksteam heeft inmiddels haar eerste tussenresultaten gerapporteerd.

Het afgelopen jaar zijn de verschillende toepassingsmogelijkheden voor de sensoren in kaart gebracht. Voor buitenteelten en kasteelten is gekeken naar de samenstelling van de verschillende waterstromen. Op basis daarvan is een voorlopige specificatie van de twee sensortypen gemaakt van waaruit de teams in Portugal en Turkije aan de ontwikkeling van de sensoren zijn begonnen. De eerste prototypen die kunnen worden getest in het laboratorium in Zweden worden aan het eind van dit jaar verwacht. Daarna kan in Nederland onder praktijkomstandigheden worden getest.

De NPK sensoren maken gebruik van een UV technologie welke de veranderingen van de optische eigenschappen van het proceswater kunnen bepalen nadat dit in contact is gebracht met een specifieke chemische marker stof. Voor het detecteren van nitraat was nog geen marker voorhanden. Deze lijkt nu gevonden te zijn, nu eerste lab testen veelbelovende resultaten hebben laten zien.

Voor de biosensoren is gekozen om te werken aan imidacloprid en pirimicarb. Dit zijn twee insecticiden die in geheel Europa gebruikt worden en waarvoor strikte normen gelden. Voor imidacloprid, een neonicotinoide, heeft de EU onlangs zelfs aangekondigd om voor het einde van 2018 een toepassingsverbod af te kondigen voor buitenteelten. Ook hier is vooral gezocht naar de beste markerstoffen die selectief kunnen reageren met de doelstoffen. 

In Nederland is vorig jaar een eerste gebruikersgroep bijeenkomst geweest tijdens de Waterdag in Bleiswijk. Dit zal ook dit jaar het geval zijn. Dan worden de doelspecificaties en toepassingsmogelijkheden van de sensoren voorgelegd en besproken met de gebruikersgroep. Belangstellenden kunnen zich nog steeds opgeven voor deelname aan de AgriNuPes gebruikersgroep door een e-mail te sturen aan: jos.balendonck@wur.nl. Klik hier voor de presentatie.

Bron: Wageningen Plant Research

Meer nieuws