Aantonen nullozing

Wanneer het lukt om emissieloos te telen en u geen drainwater (voedingswater met restanten gewasbeschermingsmiddelen) meer loost op oppervlaktewater en/of riolering, is de zuiveringsplicht voor uw bedrijf niet meer aan de orde. Meer hierover in de laatste film “emissieloos telen”.
Informatie over hoe u kunt aantonen dat u niets loost, kunt u nalezen in de 'aanpak aantonen nul-lozing' of raadpleeg de pagina over zuiveringsplicht.

Meer nieuws