‘Aandacht voor relatie tussen bemesting, smaak en sierwaarde’

Leo Oprel, sr. beleidsmedewerker van het ministerie van LNV, houdt zich bezig met de aandachtsgebieden energie, water en bemesting. Voor Glastuinbouw Waterproof laat hij zijn licht schijnen op diverse ontwikkelingen. Deze keer aandacht voor bemesting. “Relatie tussen bemesting en smaak of sierwaarde wordt meer en meer een item.”

Bemesten dient altijd een doel, zo opent Oprel. “Het optimaal voeden van de plant om goede producten te verkrijgen. Maar als het om de goede producten gaat, is het de vraag hoe het zit met de inhoudsstoffen, de voedingsstoffen en smaak zit bij groenten en fruit. Voor bloemen ligt het net iets anders, want daar gaat het om sierwaarde en vaasleven. Maar of inhoudsstoffen daar van belang zijn, is nog een blinde vlek. Hoewel er bij Wageningen University & Research in Bleiswijk inmiddels wel onderzoek naar wordt gedaan.”

Ander perspectief
Bij de WUR wordt tevens gewerkt aan smaakmodellen. Er zijn er inmiddels vier: tomaat, aardbei, blokpaprika en galia meloen. “Maar ik heb nooit begrepen of de relatie tussen bemesting en smaak en voeding in de glastuinbouw goed is gelegd. Het wordt wel meer en meer een item”, constateert Oprel. Interessant noemt hij met name ook het onderzoek van Plant Research International naar stoffen in planten waarvan bekend is dat ze de gezondheid bevorderen.
“Dat plaatst bemesting weer eens in een ander perspectief, maar wel een die er tegenwoordig toe doet. Bemesting gaat dus niet alleen om de voeding van de plant maar uiteindelijk ook om de voeding van de klant. Hoe meer we van bemesting weten, hoe meer we ons realiseren dat we op dat vlak toch nog veel te ontdekken hebben.”

Schaarse meststoffen
De LNV-visie spreekt van Kringlooplandbouw, door Glastuinbouw Nederland vertaald naar de circulaire kas. “Dat betekent dus ook het zuinig omgaan met schaarse meststoffen. De glastuinbouw kan daar een goede rol in spelen met caloriearme producten, met veel sporenelementen en voor de gezondheid benodigde stoffen als flavonoïden.” De beleidsmedewerker sluit af met een vervolgvraag. “Maar weten we eigenlijk hoe bemesting en het teeltproces daar op ingrijpen?”

Meer nieuws