Met UV-installatie minder emissie

Aanpassing van het watermanagement is nodig om aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen. In 2018 moet het geloosde water 95% zijn gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen en tot 2027 moet de lozing van meststoffen (N, P) naar praktisch nul worden verminderd. Op bijeenkomsten van de Waterdagen presenteerde Nico Enthoven van Priva zijn antwoord op de nieuwe eisen.

Effectieve watergift
Door een juiste hoeveelheid water op het juiste moment aan de plant te geven, is onnodige en overmatige drain te voorkomen. De watergift moet dan ook op basis van een vereiste drain worden gecorrigeerd. Een juiste samenstelling van de watergift voorkomt tevens verspilling van meststoffen. Dat is te realiseren met nauwkeurig doseren van de meststoffen (EC) en een optimale opname door een nauwkeurige pH-regeling.

Maximaal hergebruik
Naast een effectieve watergift is maximaal hergebruik van drainwater noodzakelijk. Door zoveel mogelijk te recirculeren is het afvalwater te minimaliseren. Om gewasschade door schimmels, bacteriën en virussen te voorkomen, moet het drainwater wel met UV-C worden ontsmet. Voor een optimaal hergebruik van meststoffen is het van belang om het drainwater van verschillende recepten gescheiden te houden. De hoeveelheid hergebruik is op basis van de voorraad drainwater via een EC-voorregeling te bepalen.

Optimaliseer watermanagement
Door optimaal gebruik te maken van de bestaande software voor watermanagement zijn al stappen vooruit te zetten. Dat kan door zoveel mogelijk hergebruik van water, ook spoelwater, want dat wordt dan niet geloosd. De watergift moet de teler bepalen op basis van actuele verdamping en daarmee de hoeveelheid drainwater minimaliseren.

Een aandachtspunt is om afvalwater te vermijden vlak na een toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en in het hoogseizoen van de teelt. Bij het begin en einde van de teelt is er vaak meer ruimte voor behandeling van afvalwater.

Bestaande UV-installaties
Voor het verwijder van gewasbeschermingsmiddelen uit het water dat toch moet worden geloosd, is het zaak om de investering en kosten zo laag mogelijk te houden. In veel gevallen zijn bestaande UV-ontsmetters geschikt te maken voor zuivering. UV breekt een deel van de gewasbeschermingsmiddelen af. Een hoge UV-dosis (250-500mJ/cm2) bij beschikbare waterkwaliteit T10 geeft in combinatie met waterstofperoxide (25-50 ppm H2O2) 85% reductie. Op basis van verkennende onderzoeken verwacht Priva dat met hun Vialux HD-UV en Vialux M-line in één run te bereiken.

Met 6 tot 8 keer behandeling van het water in een beperkte tijd, waarvan maar 1x waterstofperoxide wordt gedoseerd, is de geëiste 95% gemiddeld haalbaar. Mogelijk is een extra tank voor tijdelijke opslag van afvalwater nodig en dient het leidingwerk wel te worden aangepast om rondpompen over afvalwatertank mogelijk te maken. De kosten daarvan zijn beperkt.

Meer nieuws watergift