Gestabiliseerde waterstofperoxide voor desinfectie

Het desinfectiemiddel Huwa-San TR50 Agro is een gestabiliseerde waterstofperoxide dat zich onderscheidt door zijn stabiliteit, gebruiksvriendelijkheid en efficiënte werking. Bij de teeltwisseling is het in te zetten voor het ontsmetten van kasopstanden en om druppelslangen, silo’s en andere delen van het watergeefsysteem te reinigen. Tijdens de teelt houdt het middel het watergeefsysteem biofilmvrij en voorkomt de verspreiding van ziektekiemen.

Huwa-San TR50 Agro is een geur- en kleurloze vloeistof samengesteld uit de actieve stof waterstofperoxide (H2O2) en een gestabiliseerde drager, die een snel verval van de actieve stof beperkt. Waterstofperoxide is een sterke oxiderende stof met als voordeel dat het uiteen valt in water (H2O) en zuurstof (O2) en effectief is bij de bestrijding van bacteriën, schimmels en virussen. Het ontleedt alleen snel onder aanwezigheid van organische vervuiling. De toevoeging van een stabilisator voorkomt de ongewenste ontleding en verhoogt de werking van de waterstofperoxide bij de verwijdering van bacteriën en biofilm.

Teeltwisseling
De nieuwe generatie waterstofperoxide is als ontsmettingsmiddel te gebruiken voor het vernevelen en uitspuiten van kassen tijdens de teeltwisseling, zodat deze voor aanvang van het nieuwe teeltseizoen weer schoon zijn. Vorig jaar zijn verschillende kassen succesvol behandeld tegen Clavibacter michiganensis (bacterieverwelkingsziekte ofwel bacteriekanker) in tomaat en tegen komkommerbontvirus in komkommer. Huwa-San TR-50 Agro kan een meerwaarde bieden in het voorkomen en onderdrukken van Agrobacterium rhizogenes, die crazy roots (overmatige wortelgroei) veroorzaakt.

Door gerichte inzet van het desinfectiemiddel kan het eveneens een meerwaarde betekenen tegen andere ziekteverwerkers die tijdens de teelt via water worden verspreid, zoals Fusarium, Pythium, Phytophtora en Pseudomonas. Door het mee te geven in het watergeefsysteem is de verspreiding van ziektekiemen en het ontstaan van een biofilm in de leidingen tegen te gaan.

Advies op maat
Met advies op maat begeleidt producent Roam Technology zelf de desinfecteerprocedure op de teeltbedrijven. Het in kaart brengen van het type bedrijf, de structuur van het watersysteem, het soort aanvangswater en de microbiologische kwaliteit van het water zijn daarbij van belang. Door vooraf metingen te doen, is te zien hoeveel verontreiniging er al in het systeem zit. Aan de hand hiervan zijn de benodigde concentratie van het middel en frequentie van toediening vast te stellen. Gedurende het teeltseizoen vinden nog minimaal vier analyses van watermonsters plaats. Met de meetresultaten is de verdere inzet van het desinfectiemiddel te bepalen.

Meer nieuws watergift