ErfGoed vloer geeft meer grip op watermanagement en emissie

Jan van Staalduinen

In het voorjaar meldde teeltvloerleverancier Erfgoed positieve resultaten met de teelt van sla en chrysanten op haar product. Nu zijn ook andere grondgebonden teelten in het vizier. Business Development manager Cock van Bommel bespeurt groeiende interesse voor praktijkproeven. “Ons concept koppelt de teelt los van de ondergrond. Het vergt minder water en meststoffen, verbetert de stuurbaarheid van de wortelomgeving en bespaart veel energie, omdat je minder vaak en efficiënter kunt stomen. Dit biedt veel perspectief voor duurzamer telen.”

Het in maart verschenen bericht op de website van Glastuinbouw Waterproof verduidelijkt het concept van een grondteelt op Erfgoed vloer. Met een laag fijn, poreus gesteente, waterdicht folie, gronddoek, slangen voor de aan- en afvoer van gietwater en een bescheiden toplaag van grond wordt een volledig beheersbare teeltlaag gerealiseerd.

Minder water en meststoffen
Water en meststoffen worden van onderaf aan- en afgevoerd, zodat er voor dit doel geen beregening van bovenaf nodig is. Dat is gunstig voor de biologische gewasbescherming en voor het behoud van de knop- en bloemkwaliteit rond het oogstmoment. Omdat het water vaak wordt ververst en er geen verlies optreedt naar de ondergrond, bedraagt de emissie van nutriënten en gewasbeschermings­middelen nagenoeg nul en vindt er ook geen ophoping plaats van natrium en chloride in de toplaag. “Je kunt de watergift en nutriëntenbalans perfect sturen, terwijl het gewas droog blijft. Dat is ook nog eens gunstiger voor het kasklimaat”, vat Van Bommel samen. “Per saldo kun je op deze wijze tot 80% water besparen en zijn er minder meststoffen nodig.”

Besparen op stomen
Aan de proeven met sla en chrysant die tot nu toe zijn gerealiseerd, is meegewerkt door Delphy en Van Iperen. De betrokkenen hebben vastgesteld dat de productie en productkwaliteit minstens zo goed zijn als in traditionele grondteelten. De business development manager wijst ook op de energiebesparing in verband met stomen, omdat het te ontsmetten volume grond veel geringer is. “In combinatie met inzet op weerbaarheid zou je in de chrysantenteelt zelfs stoombeurten kunnen overslaan”, aldus Van Bommel. Dan praat je nog maar over 5-6 m3 gasverbruik voor stomen op jaarbasis in plaats van de huidige 30 m3.”
In de lysianthusteelt is het besparingspotentieel geringer, maar nog steeds aantrekkelijk. Vanwege de auto-toxiciteit van dit gewas moet de grond na iedere teeltronde worden ontsmet voordat een succesvolle volgteelt mogelijk is. Ook hier geldt echter het voordeel van het kleinere grondvolume.

Bredere beproeving en uitrol
In de eigen proefkas van ErfGoed lopen nu teeltproeven met lisianthus. In september voorziet Dümmen Orange een demokas voor nieuwe chrysantenrassen in de Kwakel van een ErfGoedVloer. Van Bommel verwacht dat tegen die tijd ook enkele chrysantentelers op hun bedrijven de proef op de som willen nemen. “We zijn met telers in gesprek en hebben veel vertrouwen in een positieve uitkomst. Telers vaan eenmalig geoogste gewassen zijn al langer op zoek naar alternatieven voor grondteelten. Sla is goed op water te telen, maar chrysant, lisianthus en freesia zijn dat niet. Er zijn in het verleden ook proeven gedaan met chrysantenteelt in bakken. De resultaten daarvan vielen niet altijd mee. Wij lijken nu een concept te hebben dat je goed met een traditionele grondteelt kunt vergelijken, maar aantoonbaar duurzamer is. Telers die de proef op de som willen nemen, zullen snel dezelfde conclusie trekken. Het is een interessant concept voor eenmalig geoogste gewassen die nu in de grond worden geteeld. Voor bedrijven die hun grond regelmatig moeten ontsmetten, lijkt het bij uitstek geknipt.”

Meer nieuws watergift