Agrobacterium uit watergeefsystemen elimineren

Agrobacterium rhizogenes is een bacterie die overmatige wortelgroei veroorzaakt in vooral tomaten-, komkommer- en aubergineteelten. Diverse onderzoeken tonen aan dat deze bacterie zich gemakkelijk verspreid via water. Daarmee is het irrigatiewater een gevaarlijke infectiebron voor een uitbraak van overmatige wortelgroei.

Preventie en hygiëne
Het ziektebeeld van Agrobacterium is onomkeerbaar. De planten worden geïnfecteerd via beschadigingen aan de wortels, waarna het DNA in de plant verandert. Dit leidt uiteindelijk tot overmatige wortelgroei met als gevolg teeltproblemen en productieverliezen. Preventieve bestrijding met de juiste middelen is daarom noodzakelijk, omdat geïnfecteerde planten niet meer te bestrijden zijn. Als curatieve behandeling niet mogelijk is, moet een nauwgezette hygiëne worden toegepast om ziekteverwekkers zoals Agrobacterium geen kans te geven.

Toegelaten biocide
Intra Hydrocare met de werkzame stof waterstofperoxide is een ontsmettingsmiddel met een uitgebreide toelating als biocide, ook voor toepassing in de tuinbouwsector. Middelen met een biocide toelating zijn uitgebreid getoetst op hun effectiviteit tegen een breed scala aan ziekteverwekkers. Een dergelijke toelating zegt dus al veel over de werkzaamheid van het ontsmettingsmiddel. Daarnaast is deze toelating ook wettelijk verplicht indien het betreffende middel wordt ingezet om te desinfecteren.

Effectiviteit onderzocht
Ondanks de uitgebreide biocide toelating van Intra Hydrocare is de effectiviteit van het middel op Agrobacterium Rhizogenes onderzocht door een onafhankelijk laboratorium. Het onderzoek toont aan dat het desinfectiemiddel de bacterie effectief afdood. Voor groentetelers is het belangrijk om te weten of een middel daadwerkelijk effectief is tegen deze specifieke ziekteverwekker. Na ontsmetting van het irrigatiewater kunnen ze dat als infectiebron uitsluiten. Door het elimineren van de bacterie is het risico op overmatige wortelgroei te verminderen.

Ziektevrij water
Schoon water is essentieel voor een gezonde teelt. Naast goede waterkwaliteit is een schoon watergeefsysteem belangrijk om het water vrij te houden van bacteriën en schimmels. Vervuilde leidingen zijn een infectiebron voor pathogenen. Behalve het elimineren van ziekteverwekkers reinigt het ontsmettingsmiddel ook het watergeefsysteem. Hiermee blijft het leidingsysteem schoon en vormt zich geen nieuwe vervuiling en slibt het niet dicht.

Controle ontsmetting
De meeste ziekteverwekkers zijn niet met het blote oog waar te nemen, zeker niet in gesloten leidingsystemen. Het bestrijden van deze ziekteverwekkers was daarom tot voor kort meer een kwestie van gevoel. Intracare, producent van het desinfectiemiddel, heeft meetapparatuur waarmee binnen enkele minuten inzicht in de waterkwaliteit wordt verkregen. Door middel van ATP (Adenosinetrifosfaat)-metingen is heel snel duidelijk of reiniging en desinfectie van het irrigatiewater noodzakelijk is. ATP is namelijk een indicator voor het aantal levende organismen in water.

Analyse watermonsters
Aanvullend beschikt de producent over een ‘state of art’ laboratorium om watermonsters op microbiologische kwaliteit te beoordelen. Watermonsters uit de kas worden hier geanalyseerd op de aanwezigheid van schimmels en bacteriën. Afhankelijk van de uitslag is een behandelplan met Intra Hydrocare op te stellen. Zo is waterkwaliteit niet langer een kwestie van gevoel, maar een kwestie van weten.

Meer nieuws watergift