Substraatloze teelt van chrysant op water

Beschrijving

In dit project staat de doorontwikkeling van de teelt van chrysant op water centraal. Gewerkt wordt aan:

  • Het ontwerp en testen van een nieuwe drijver/nieuwe drijvers met geïntegreerde gewasondersteuning.
  • Inzet op substraatloos telen door nieuwe ondersteuningstechnieken
  • Verbetering/optimalisatie van de groei en ontwikkeling in de bewortelingsfase en de fase na het planten.
  • Verbetering/optimalisatie van de stikstofbemesting (vermindering N en P emissie).
  • Inzicht verschaffen in de bedrijfseconomische consequenties van omschakeling van de gangbare teelt in de grond naar de teelt op water.

Het beoogde resultaat is:

  • Een voor de teelt van chrysant op water geschikt, robuust en betrouwbaar systeem dat een kwalitatief en kwantitatief betere productie kent dan de gangbare teelt in de grond.
  • Er is een innovatieve teeltmethode voor chrysant ontwikkeld dat tevens de basis vormt voor andere nog grondgebonden snijbloemen zoals lisianthus, aster en matricaria.
  • De teeltmethode leidt tot een aanzienlijke reductie van het gebruik en emissie van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water.
  • Substraatloos telen van kwalitatief goede planten.

Dit project wordt mede gefinancierd door STOWA, LGC en Stimuflori.

Projectnummer
Startdatum 01-05-18
Einddatum 31-12-19
Afgerond Nee
Budget €215.000
Uitvoerder Proeftuin Zwaagdijk

Onderzoek en projecten ..