Goede resultaten chrysantenteelt op ErfGoed-vloer

Na eerdere positieve ervaringen met sla, zijn in de proefkas van ErfGoed (specialist van teeltvloeren in Moerkapelle) ook met succes chrysanten geteeld op een teeltvloer, gecombineerd met een grondlaag. Het verslag van de proef is vastgelegd in een bondige video. Volgens onderzoeksleider Cock van Bommel van ErfGoed zijn de resultaten dermate positief, dat het tijd wordt voor een praktijkproef.

Met het uitbrengen van een video (klik hier) heeft ErfGoed samen met Van Iperen de proef met chrysanten op een teeltvloer afgesloten. Een praktijkproef is de volgende stap. “We zijn op dit moment met kwekers in gesprek bij wie en in welke vorm we dat gaan doen”, zegt Cock van Bommel. “Omdat het hier om een emissieloos teeltsysteem gaat, is er vanuit de overheid subsidie beschikbaar en zijn er verschillende fiscale voordelen. Het hoeft een kweker in aanvang dus niet veel te kosten.”

Ook andere grondgebonden snijbloemen
In de video beoordeelt René Corsten van Delphy de proef. “Het is een normale chrysantenteelt, maar dan op een ErfGoed-vloer. Het is een robuust systeem en de resultaten zijn prima.” Sander Vermeer van Van Iperen voegt toe dat door de dunne teeltlaag het gebruik van meststoffen beter stuurbaar is. Collega Herman Vermeer concludeert dat deze teeltwijze ook voordelen heeft op gebied van biologische gewasbescherming.
Volgens Cock van Bommel kan met deze teeltwijze 50% worden bespaard op de energiekosten voor het stomen van de grond. Hij nodigt ook telers van andere grondgebonden snijbloemen uit om een proefproject te starten. De ervaringen van chrysantentelers, die de proef van dichtbij hebben gevolgd, zijn in ieder geval erg positief.

Meer nieuws teelt en bemesting