Waterstromen weerbaar maken

Voor het reinigen en optimaliseren van de waterstromen en de wateropslag in de glastuinbouw is het microbiologisch product ClearH2O ontwikkeld. “Met dit product willen we het water weerbaar maken en een halt toeroepen aan de chemische middelen”, zegt Nick Kornet van ClearH2O. Dit 100% biologische product is geschikt voor het behandelen van verschillende soorten water en voor het reinigen van leidingsystemen en druppelaars.

Biologisch evenwicht
Van regenwater in een silo of bassin, eventueel aangevuld met slootwater, is niet altijd bekend welke (schadelijke) organismen erin zitten. Om deze af te doden voegt een teler veelal chloor of waterstofperoxide toe aan het water. Naast de slechte bacteriën worden dan ook de goede gedood. Kornet: “Door in plaats van chloor of waterstofperoxide ons product toe te voegen, krijg je een biologisch evenwicht in het water. De gewassen profiteren hiervan en is er minder algengroei in het water.” Het product is niet pathogeen of schadelijk voor mens, plant of dier.

Organische koolwaterstoffen
De bacteriën aanwezig in het product leven van organische koolwaterstoffen. Deze koolwaterstoffen gebruiken de bacteriën om te groeien. Bij deze groei worden enzymen geproduceerd, die het water reinigen en de biofilm in de leidingen verwijderen en verminderen. Zo zorgen ze ervoor dat het water in optimale vorm komt te verkeren. Bovendien vestigen de bacteriën zich aan de wanden van de opslagtanks of leidingen, waardoor organische stoffen geen kans krijgen zich te hechten.

Waterbehandeling
Het microbiologische product is verkrijgbaar in zowel vloeibare als tabletvorm. “De bacteriën zitten in hun sporefase, een levensfase voor ongunstige omstandigheden, waardoor ze langer houdbaar zijn. Na het uitschenken of oplossen in het water komen ze al het ware tot leven en gaan zich vermenigvuldigen. Hierdoor wordt het water weerbaar”, vertelt Kornet.

ClearH2O-100 is geschikt voor behandeling van onder andere giet-, drain-, teelt- en oppervlaktewater. Het product 200 bevat andere bacteriestammen en is speciaal voor het reinigen van leidingen en druppelaars.

Meer nieuws registratie

Bezem door de middelenkast

In de provincies Gelderland, Noord-Holland en Limburg loopt van begin december 2017 tot en met maart 2018 een door CLM gecoördineerde zogenoemde...

Lees meer