Droogte: microbiologische risico’s van oppervlaktewater en bassinwater

Food Compass

Voor het gebruik van water voor groenten en fruit in verschillende toepassingen (irrigatie, toepassingen gewasbescherming) dient een risico-inventarisatie uitgevoerd te worden om de mogelijke voedselveiligheidsrisico’s in kaart te brengen zoals o.a. is vastgelegd in de GLOBAL G.A.P. criteria.

Na de erg droge zomer van 2018 is er in 2019 tot nu toe in sommige delen van Nederland wederom weinig neerslag gevallen. Vanwege de droogte wordt soms door telers uitgeweken naar alternatieve bronnen (bijvoorbeeld oppervlaktewater i.p.v. bassinwater), waarvoor opnieuw een risico-inventarisatie moet worden uitgevoerd om te bepalen of dit water geschikt is voor het beoogde gebruik.

Lees meer tips en belangrijke informatie in dit document.

Meer nieuws registratie

Waterstromen weerbaar maken

Voor het reinigen en optimaliseren van de waterstromen en de wateropslag in de glastuinbouw is het microbiologisch product ClearH2O ontwikkeld. “Met...

Lees meer

Bezem door de middelenkast

In de provincies Gelderland, Noord-Holland en Limburg loopt van begin december 2017 tot en met maart 2018 een door CLM gecoördineerde zogenoemde...

Lees meer